Oproep interview 'Vrijwilliger van de maand'

Dit item is verlopen op 30-03-2018.

Kent u een vrijwilliger in uw omgeving die in aanmerking komt voor een interview met Dick van der Veen, journalist? Meldt u deze persoon dan aan via info@epe.nl of info@koppelswoe.nl

Persoonlijk verhaal

Elke maand wordt het persoonlijke verhaal van een vrijwilliger geplaatst in het weekblad Veluweland. In de rubriek “Vrijwilliger van de maand” wordt een vrijwilliger in het zonnetje  gezet. Aan het eind van het jaar kiest een jury uit de reeks van interviews de Vrijwilliger van het jaar. De jury bestaat uit vier inwoners uit Epe, Vaassen, Emst en Oene, een vrijwilliger en een onafhankelijk voorzitter. De organisatie is in handen van Koppel-Swoe in samenwerking met de gemeente Epe.

Goed initiatief

De gemeente Epe ondersteunt dit initiatief volledig omdat vrijwilligers zorgen voor solidariteit, de basis van de ‘participatiemaatschappij’. Wethouder Erik Visser: “ik ben trots op wat er leeft en groeit in de Epese samenleving. Het is het gevolg van wat mensen zelf doen of zelf opzetten in de buurt of voor een grote doelgroep van het dorp. Vrijwilligers verrichten onbetaalbaar werk en leveren een onschatbare bijdrage aan de samenleving. Vrijwilligers willen zich inzetten voor wat/wie ze belangrijk vinden: hun sportvereniging, het milieu, ouderen, of een schone speelplaats. En er zijn mensen die er helemaal niet over nadenken, maar het vrijwilligerswerk zien als hun manier van leven.

Indrukwekkend om te zien hoeveel jonge mensen in onze gemeente in vrijwilligerswerk actief zijn voor bijvoorbeeld hun medemens. Dat gebeurt bij de scouting, sportverenigingen, bij kerkelijke activiteiten, noem maar op. Het Jeugdlintje is tot 18  jaar. De groep daar net boven is als tussen tafellaken en servet. Individuele vrijwilligers van 18 tot en met 25 jaar komen we nog niet echt tegen bij de vrijwilligersprijs. Terwijl het niet (alleen) gaat om het aantal jaren dat je actief bent. Hun activiteit of inzet kan iets innovatiefs zijn of iets heel gewoons met een voorbeeldfunctie voor anderen of iets waarmee je iemands hartenwens vervult”.
 

Dikkie Huiskamp mag zich vrijwilliger van het jaar 2017 noemen. Zij ontving de Vrijwilligersprijs tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Epe. Bent u de volgende vrijwilliger van het jaar? (Foto: Gerhard Witteveen)

Pagina opties