Ontwerp Oude Wisselseweg vanaf 12 juni ter inzage (05-06-2019)

Dit item is verlopen op 30-07-2019.

Sinds de zomer van 2018 werkt de gemeente nauw samen met bewoners van de Oude Wisselseweg in een klankbordgroep en is gezamenlijk een herinrichtingsplan opgesteld. Een plan om de Oude Wisselseweg opnieuw in te richten na de stormschade in januari 2018.

Herstel van de gekapte laanstructuur, voldoende en goede verspreiding van de parkeervoorzieningen in de straat, het klimaatbestendig maken van de straat en het visueel versmallen van de weg voor het verlagen van de snelheid in de straat maken onderdeel uit van dit plan. Inmiddels ligt er een definitief ontwerp voor de herinrichting, dat breed gedragen wordt door de klankbordgroep en de bewoners van de Oude Wisselseweg. Dit ontwerpplan ligt vanaf woensdag 12 juni ter inzage. (www.epe.nl/bekendmakingen).  

In de klankbordgroep zaten  vertegenwoordigers van de Oude Wisselseweg, een vertegenwoordiging van de Nieuwe Wisselse school en de gebiedsregisseur. Wethouder Robert Scholten  zegt hierover: “Er ligt nu een mooi plan en ontwerp en ik wil iedereen bedanken voor de constructieve en prettige samenwerking. De Oude Wisselseweg voldoet straks aan de huidige en toekomstige eisen. Door een goede afstemming tussen groenbeheer, rioolbeheer, grijsbeheer, verkeer en de nutsbedrijven wordt voorkomen dat in de nabije toekomst aanpassingen noodzakelijk zijn aan de weg. De te planten bomen kunnen straks in alle rust groeien.  Als de procedure goed verloopt is de verwachting dat we na de zomer 2019 van start gaan met de werkzaamheden. “

‘Maple Leaf’ esdoorns

Er worden nieuwe bomen geplant in de Oude Wisselseweg en vanuit de straat kwam unaniem het  verzoek om weer esdoorns te planten. In de jaren ‘40 zijn esdoorns geplant als eerbetoon aan de Canadese bevrijders. De esdoorns die toen en nu geplant worden heten Acer freemannii ‘Celzam’. De bladeren van deze esdoorns kleuren in de herfst mooi rood en hebben de vorm van de Maple Leaf, die ook op de vlag van Canada staat. Het doel is om de laan voor 17 april 2020 in volle glorie te hebben hersteld. Want dan zijn de feestelijkheden in Epe rond 75 jaar bevrijding.

Verkeersveiligheid

Op de Oude Wisselseweg wordt het éénrichtingsverkeer gehandhaafd. Dit zorgt voor veiligheid bij het halen en brengen van schoolkinderen met de auto en fietsende en lopende schoolkinderen. Verder is er voor gekozen om de weg ‘in de banden’ te zetten, zodat de weg visueel wordt vernauwd en daarmee snelheid verlagend werkt. In de nabijheid van de school komen ‘extra’ parkeerplaatsen.. Ouders kunnen hun kinderen op een veilige wijze bij de school afzetten. Voor school- en na schooltijd zijn deze parkeerplaatsen beschikbaar voor bewoners en of bezoekers van bewoners.

Vervanging huisaansluitingen riool

Gelijktijdig met de herinrichtingswerkzaamheden wordt ook de vervanging van de huisaansluitingen van het riool uitgevoerd. Zo wordt voorkomen dat over een aantal jaar de weg weer open moet worden gehaald. Met als gevolg extra kosten en kwaliteitsverlies in de openbare ruimte.

Pagina opties