Onjuiste weergave in De Stentor over stappen Hertenkamp (27-12-2019)

Dit item is verlopen op 10-01-2020.

In het artikel ‘Hertenkamp: Wie mag er aan de slag? van De Stentor (vrijdag 27 december) wordt onjuist weergegeven hoe we inwoners gaan betrekken bij de plannen voor het Hertenkamp. Zo wekt het artikel de indruk dat inwoners via een poll/stemronde kunnen stemmen op hun favoriete initiatief. Met het houden van een poll zouden we onze inwoners tekort doen. Een advies ophalen bij inwoners houdt in dat we inwoners de plannen voorleggen en ze de ruimte geven om de plannen goed te bestuderen om ons te adviseren.

Hoe nu verder?

  • De 3 initiatiefnemers hebben hun plannen gepresenteerd aan de klankbordgroep. De klankbordgroep bestudeert de plannen momenteel en zal hierover in een later stadium advies uitbrengen.
  • Tegelijkertijd worden de plannen ook ambtelijk getoetst o.a. op haalbaarheid en hier volgt ook een advies uit.
  • Daarna worden de plannen voorgelegd aan inwoners voor het ophalen van advies.
  • Op basis van al deze adviezen neemt het college van B&W uiteindelijk een besluit.

Pagina opties