Onderzoeksrapport over koopgedrag in kernen Epe & Vaassen

Dit item is verlopen op 10-10-2019.

De Ondernemersvereniging Epe, de Ondernemersvereniging Vaassen, pandeigenaren en de gemeente Epe hebben behoefte aan actuele informatie over:

  • waar de inwoners van de gemeente Epe in de centra hun aankopen doen;
  • in hoeverre de inwoners van omliggende gemeenten hun dagelijkse en niet-dagelijkse inkopen in de gemeente Epe doen;
  • het koopgedrag van bezoekers van de centra in Epe en Vaassen en factoren als bezoekmotief, bezoekfrequentie, vervoermiddel, waardering en loopstromen;
  • wat de omvang en samenstelling van het winkelaanbod in Epe en Vaassen is.

In het onderstaande koopstromenonderzoek wordt een antwoord gegeven op bovenstaande vragen.

Factsheets met highlights

Daarnaast zijn de highlights van het rapport uitgewerkt in een factsheet voor Epe en een factsheet voor Vaassen. Deze zijn net als het rapport zelf hieronder te downloaden.

Pagina opties