Onderzoek sociaal domein (09-09-2021)

Afbeelding bij Onderzoek sociaal domein

In mei 2021 is er een onderzoek geweest over het sociaal domein in de gemeente Epe, omdat de gemeente de visie wil aanpassen. In totaal hebben 562 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. 

Het sociaal domein gaat over leefbare dorpen en buurtschappen, zorg en ondersteuning. Daarmee bedoelen we onder andere voorzieningen zoals bibliotheken, scholen, maatschappelijk werk, dorpshuizen en wijksteunpunten, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerscentrale ‘EpeDoet’. Ook als u hulp nodig heeft die valt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet en de wet gemeentelijke schuldhulpverlening valt dat onder het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding bij een arbeidsbeperking.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van dit onderzoek gebruiken we bij het aanpassen van onze visie. Ook gebruiken we andere onderzoeken, spreken we met de adviesraad Sociaal Domein en met organisaties die werken in het sociaal domein. De aangepaste visie leggen we vanaf half september ter inzage, voordat we hem vaststellen. U kunt er dan op reageren door uiterlijk eind oktober een zienswijze in te dienen. Wilt u graag de visie lezen en reageren? Dat kan vanaf half september ter inzage, voordat we hem vaststellen. U kunt er dan op reageren door uiterlijk eind oktober een zienswijze in te dienen. Wilt u graag de visie lezen en reageren? Dat kan vanaf half september op www. epe.nl/terinzage.

Leefbare dorpen

Eén van de onderzoeksvragen ging over leefbare dorpen. Wat kunt u zelf doen om te zorgen voor zelforganiserende gemeenschappen (buurten/wijken/dorpen) met goede basisvoorzieningen? En welke rol ziet u hierin voor de gemeente? Hieronder ziet u de resultaten.

Pagina opties