Ondersteuning voor inwoners, verenigingen en stichtingen in coronatijd (24-12-2021)

Dit item is verlopen op 22-02-2022.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ons allemaal. Als inwoner in de Gemeente Epe ervaart u wellicht nog dagelijks deze gevolgen.Onderstaand vindt u een overzicht van onze lokale coronahulp. Naast deze lokale hulp zijn er diverse rijksregelingen te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Inwoners

Meedoen in de samenleving

Komt u er even niet uit als gevolg van corona? De gemeente geeft veel organisaties

(extra) subsidie om inwoners te ondersteunen. Op www.epe.nl onder het kopje

‘zorg, ondersteuning en veiligheid’ staat bij wie u terecht kunt.

Kunt u het niet vinden? Bel de gemeente: 14 0578.

Subsidieregeling jeugd

De gemeente heeft de subsidieregeling jeugd met een

half jaar verlengd tot en met december 2021.

Elke jongere (5 t/m 17 jaar) kan op jaarbasis € 100,-

subsidie krijgen als tegemoetkoming in de kosten voor

het lidmaatschap van een vereniging. Voor meer informatie:

www.epe.nl, zoek op ‘subsidieregeling jeugd‘.

Subsidieregeling ‘openbare activiteiten’

Verenigingen en stichtingen kunnen € 750,- subsidie

krijgen voor het organiseren van een openbare activiteit

 in de gemeente Epe. Voor meer informatie: www.epe.nl,

zoek op ‘subsidie openbare activiteiten’.

Verenigingen en stichtingen

Structurele subsidies verenigingen en stichtingen

De gemeente gaat soepel om met subsidievoorwaarden die niet of moeilijk

uitgevoerd kunnen worden door de coronacrisis. Dreigt u als vereniging of stichting

failliet te gaan door de coronacrisis? Of ontvangt u een instandhoudingssubsidie van

de gemeente en heeft u liquiditeitsproblemen door de coronacrisis? We leveren

maatwerk. Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.

Subsidieregeling ‘goed idee, doe er iets mee’

Vanaf 20 september 2021 kunnen verenigingen, stichtingen en professionele organisaties

met een maatschappelijk oogmerk maximaal € 5.000,- subsidie krijgen voor (ver)nieuwe(nde)

activiteiten en diensten gericht op preventieve zorg en ondersteuning.

Voor meer informatie: www.epe.nl, zoek op ‘goed idee, doe er iets mee‘.

Pagina opties