Ondernemers zetten Epe in de top 10 van MKB vriendelijkste gemeente (13-05-2019)

Dit item is verlopen op 20-06-2019.

Midden- en kleinbedrijf Nederland (MKB) reikt eens in de twee jaar de prijs voor de MKB-Vriendelijkste gemeente uit. Ondernemers spreken zich in dit grootschalige onderzoek uit over het lokale ondernemersklimaat. Deze prijs dient als stimulans voor de gemeenten om zich meer in te spannen voor het MKB en moet een beter ondernemersklimaat dichterbij brengen. Uit het rapport blijkt dat de MKB vriendelijkheid van de gemeente Epe aanzienlijk is toegenomen. Van plek 50 naar 17 gestegen en op het gebied van tevredenheid in rapportcijfers een plek in de top 10.

Wethouder Erik Visser: “We hebben de afgelopen jaren fors ingezet op het verbeteren van het ondernemersklimaat en het versterken van de relatie met ondernemers. Ik ben trots op dit resultaat en hieruit leiden wij af dat het beleid zijn vruchten afwerpt en dat we op de goede weg zijn!”

Lokale economische visie

In 2016 is de Economische Visie vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie is samen met het bedrijfsleven gemaakt en bevat acties om een vitaal, slim en uitnodigend ondernemersklimaat te creëren. Deze acties zijn voor een groot deel door het bedrijfsleven ingebracht en worden nu daadwerkelijk uitgevoerd. De wethouder vervolgt: “Zo denken we na over het verduurzamen van panden, hebben onze bedrijventerreinen een Keurmerk Veilig Ondernemen en kan het Eekterveld worden uitgebreid. Maar we hebben ook afspraken gemaakt om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt in de centra van Epe en Vaassen onderzocht of er een Bedrijveninvesteringszone kan worden opgericht en is recent een koopstromenonderzoek uitgevoerd. Sinds 2017 hebben we ook een Accountmanager Bedrijven. Zij is het aanspreekpunt voor bedrijven en onderhoudt directe contacten met het MKB. De lijnen zijn kort en de drempel is laag. Verder is er veel afstemming en informatie-uitwisseling met vertegenwoordigers uit de industrie en de centra. Uitgangspunt bij deze overleggen is altijd: hoe kunnen we het vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid van de gemeente Epe nog verder verbeteren. Daar blijven we gezamenlijk hard aan werken.”

Pagina opties