Omgevingsvisie 'Natuurlijk Goed Leven’ van kracht (07-03-2022)

Op 9 december 2021 is de omgevingsvisie ‘Natuurlijk Goed Leven’ door de gemeenteraad van de gemeente Epe vastgesteld. Bij de vaststelling is de visie op enkele punten aangescherpt en uiteindelijk unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Epe. De visie is vanaf 7 maart digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl, vanaf die publicatiedatum is ‘Natuurlijk Goed Leven‘ onze toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving.

Natuurlijk Goed Leven in Epe

De titel laat zien waar het in de gemeente Epe om draait: de rijkdom van de natuur, de kenmerken van het landschap en de eigenheid van het gebied. De omgeving biedt volop mogelijkheden en kansen om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Met de omgevingsvisie wordt geschetst hoe de fysieke leefomgeving in de gemeente Epe in de toekomst eruitziet. Welke plannen en initiatieven passen op welke plek? Wat is van waarde en moet worden beschermd, behouden of ontwikkeld. De visie trapt af met de waardevolle leefomgeving; de natuur, het landschap en het eigen karakter van de dorpen en gebieden. De waardevolle leefomgeving is het DNA van de gemeente en is verweven in alle keuzes en afwegingen, van maatwerk in landbouw tot en met voldoende woningbouw. Vervolgens zijn de vier pijlers van de visie van de gemeente Epe beschreven: ‘duurzame toekomst’, ‘gezondheid, zorg en welzijn’, ‘goed wonen’ én ‘ondernemen’. Tenslotte zijn er voor de gebieden en dorpen (Veluwe, Veluweflank, IJsselvallei, Emst, Epe, Oene en Vaassen) keuzes gemaakt over doelstellingen, ontwikkelrichtingen en inrichting van de ruimte.

Met en voor elkaar

Bij het maken van deze omgevingsvisie was het betrekken van inwoners tijdens het proces het uitgangspunt. In verschillende bijeenkomsten heeft de gemeente inwoners betrokken bij het opstellen van de visie. En ook in de komende maanden en jaren, bij het handen en voeten geven aan de visie, zet de gemeente deze lijn voort. Dat betekent dat we samen met inwoners en samenwerkingspartners gaan kijken naar wat ons te doen staat, welke uitdagingen er liggen en vooral hoe we hier samen invulling aan kunnen geven.

  

Ruimtelijkeplannen.nl

U kunt de vastgestelde omgevingsvisie bekijken op  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Plannen zoeken’, vervolgens kunt u het omgevingsplan oproepen in het scherm, bijvoorbeeld door uw adres in te typen of in te zoomen op de kaart. Vervolgens kunt u door middel van de knop documenten de omgevingsvisie inzien. 

Pagina opties