Omgevingsvisie; hier staan we voor (15-06-2021)

Dit item is verlopen op 11-08-2021.

Afgelopen periode hebben we samen met u geschreven aan de omgevingsvisie Natuurlijk goed leven. We hebben de puntjes op de i gezet en de visie is in ontwerp afgerond. Vanaf 16 juni 2021 tot en met 10 augustus 2021 ligt het ontwerp omgevingsvisie ter inzage. We horen graag van u wat u daarvan vindt. Hoe u een reactie kunt geven leest u vanaf 16 juni op www.epe.nl/bekendmakingen -> Planologie, bouwen en wonen.

Participatie

Bij het maken van deze omgevingsvisie was een goed participatieproces het uitgangspunt. Inwoners, ketenpartners en stakeholders zijn tijdens het hele traject op diverse manieren uitgenodigd en betrokken. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd. Bedankt daarvoor. Wij nodigen iedereen die interesse heeft uit om op 30 juni om 19:30 uur de online informatiebijeenkomst bij te wonen. Wij vertellen u dan graag wat er in de omgevingsvisie staat. U kunt zich aanmelden via omgevingsvisie@epe.nl, we ontvangen uw aanmeldingen graag voor maandag 28 juni.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie geeft het handelingsperspectief voor de fysieke leefomgeving aan: het zet de koers uit en geeft richting. Met de omgevingsvisie willen we iedereen faciliteren en inspireren om ideeën waar te maken die passen bij onze waarden, opgaven en doelstellingen. In het ontwerp omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’ staat de waardevolle leefomgeving centraal. En zijn de vier kernopgaven van de gemeente Epe benoemd, te weten: duurzame toekomst, gezondheid, zorg en welzijn, goed wonen én ondernemen. Ook zijn er doelstellingen, ontwikkelrichtingen en ruimtelijke keuzes geformuleerd en is het handelingsperspectief van de omgevingsvisie beschreven. We hebben de omgevingsvisie samengevat in een pamflet. Hier staan we voor in Epe:

Pagina opties