Omgevingsvisie gemeente Epe: hoe ziet u onze omgeving in de toekomst? (15-11-2019)

Dit item is verlopen op 13-02-2020.

De gemeente Epe is gestart met de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Een nieuwe (landelijke) wet die in 2021 in werking treedt. Dat klinkt misschien saai, maar de nieuwe wet en vooral de omgevingsvisie heeft alles te maken met hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet. We starten met de omgevingsvisie en die maken we graag met u!

Wat is de Omgevingswet?

Nederland kent veel wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Een ingewikkeld geheel waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Daarom komt de Omgevingswet: één wet die alle wetten over de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt.

Bekijk hier een filmpje over de Omgevingswet.

In de Omgevingswet staat dat iedere gemeente een omgevingsvisie moet maken. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument. Daarin bepalen we met elkaar hoe onze gemeente er in de toekomst uit ziet.

Wat is een omgevingsvisie?

  • De omgevingsvisie is een soort visie waarin staat hoe we onze omgeving (in de toekomst) willen inrichten. Dit is de omgeving waar we wonen, werken, recreëren, winkelen, sporten, ontmoeten enzovoort. Hoe zien we dat in de nabije toekomst?
  • De omgevingsvisie gaat in op alle onderwerpen die in onze omgeving spelen en de samenhang daartussen. Denk bijvoorbeeld aan ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, klimaat, duurzaamheidinfrastructuur en cultureel erfgoed.
  • De omgevingsvisie komt in de plaats van bijvoorbeeld structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen.
  • De omgevingsvisie wordt het vertrekpunt voor initiatieven en de uitvoering van projecten.

Samen aan de slag voor de omgevingsvisie

Bij het maken van de omgevingsvisie voor onze gemeente betrekken we de komende maanden zoveel mogelijk partijen: inwoners, organisaties, ondernemers en andere overheden en instanties waar de gemeente mee samenwerkt. In november zijn de eerste bijeenkomsten voor organisaties en partners waar de gemeente veel mee samenwerkt. Ook gaan we de straat op! We maken de omgevingsvisie met elkaar. We komen dus regelmatig daarop terug om over de inhoud van de visie  met elkaar te spreken. Ook in 2020.

Zaterdag 16 november: we komen naar u toe!

Op zaterdag 16 november gaan medewerkers van de gemeente, raadsleden en gebiedsregisseurs alle dorpen van onze gemeente in. Aan de hand van een korte vragenlijst gaan ze met u in gesprek. In deze eerste fase zijn we vooral benieuwd naar wat u goed en fijn vindt in uw dorp en in onze gemeente. Ook horen we graag welke dingen er nog beter zouden kunnen en hoe. We zijn dus benieuwd naar uw visie op de fysieke leefomgeving.

Ook online meepraten

Komen we u zaterdag 16 november niet tegen en wilt u wel meepraten? Dat kan. Graag zelfs! Want ook via ons inwonerspanel Epe Spreekt kunt u vanaf half november een vragenlijst invullen. Iedereen kan zich gratis en vrijblijvend aanmelden bij Epe Spreekt via www.epespreekt.nl.

Thema’s schone energie en duurzaamheid regionaal opgepakt

Voor de toekomst zijn het opwekken van schone energie en duurzaamheid belangrijke thema’s. Hoe geven we hieraan de komende jaren vorm? Deze thema’s worden onder andere regionaal opgepakt. De gemeente Epe vormt samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Heerde, Lochem, Voorst, Deventer en Zutphen de Cleantech Regio. De Cleantech Regio onderzoekt op dit moment hoe we in onze regio plannen kunnen maken voor het opwekken van schone energie uit wind en zon en om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook daarin kunt u nu meedenken! De resultaten uit dit onderzoek en de plannen die we in de regio maken, worden meegenomen bij het maken van de omgevingsvisie.

Praat nu mee over zonne- en windenergie in onze regio!

Van 5 t/m 30 november kunt u uw mening geven via een enquête van de Cleantech Regio: Hoe vindt u dat zonne- en windenergie in onze regio moet worden vormgegeven? Hoe kunnen we zonneparken en windmolens het beste een plaats geven in het landschap? Lees hierover meer in het nieuwsbericht ‘Enquête Cleantech Regio over zonne- en windenergie’.

Pagina opties