Omgevingsvergunningen en conceptvergunningen (23-04-2021)

De gemeente Epe heeft een achterstand opgelopen in de verlening van omgevingsvergunningen. Daardoor worden vergunningen niet verleend binnen onze servicetermijn en ook niet altijd binnen de wettelijke termijn.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt om:

  • Voordat de wettelijke termijn is verstreken verdagen wij wettelijke vergunningen met 4 weken, zodat vergunningen niet van rechtswege worden verleend. Dit betekent dat u binnen die extra termijn van 4 weken een reactie ontvangt.
  • De conceptvergunning is een dienst waarbij wij proberen om binnen 8 weken uitsluitsel te geven. Omdat dit een dienst is, zijn hier geen wettelijke termijnen aan verbonden. Door de opgelopen achterstand is het voor ons nu niet mogelijk om hiervoor een servicetermijn te noemen. (Conceptvergunning is een gratis service, hierbij beoordelen wij of een concept aanvraag om een omgevingsvergunning voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan en aan de Welstandscriteria).

Klachten

Hierover bereiken ons (terecht) veel klachten. De reden voor de achterstanden zijn divers. Er zijn veel meer aanvragen dan gebruikelijk, er is een tekort aan personele inzet geweest en ook de gevolgen van het werken op afstand (corona) zijn daarin zichtbaar. We betreuren de ontstane situatie en bieden onze excuses aan voor het ongemak dat dit met zich meebrengt.

Oplossing

Er is een inhaalslag op touw gezet waarbij de gemeente Epe voor 1 juni alle achterstanden weggewerkt wil hebben. Dat gaat op volgorde van het indienen van aanvragen. Met een grote extra inzet verwachten wij vanaf 1 juni weer te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen en daarnaast aan onze eigen servicetermijnen voor de conceptaanvragen. Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 140578. Over vragen rondom de afwikkeling van vergunningen of conceptaanvragen kunnen wij vanaf 1 juni weer uitspraken doen.

Pagina opties