Oekraïne en Epe (04-03-2022)

Ook Epe kijkt vol afschuw naar de gebeurtenissen in Oekraïne. Vechten in een oorlog of vluchten om veilig te zijn, het lot van vele Oekraïners op dit moment. Als we de beelden zien, zoeken we naar woorden om onze gevoelens te delen: boosheid, verdriet en onrust. Ook in Epe willen we meeleven. Er ontstaan inmiddels diverse hulpinitiatieven, vanuit inwoners en religieuze en maatschappelijke organisaties. Ook bieden inwoners spontaan huisvesting aan of melden ze zich als vrijwilliger. Hartverwarmend! 

Vluchtelingenopvang

Wat we op dit moment weten, is dat een deel van de stroom vluchtelingen ook in Nederland zal aankomen. De coördinatie van de vluchtelingenhuisvesting gaat normaal gesproken via het COA. Het COA doet een beroep op gemeentes als de asielzoekerscentra vol raken. Op dit moment is nog onduidelijk of én hoe wij als gemeente een rol hierin krijgen. Een concrete vraag voor huisvesting hebben we nog niet gekregen in Epe, toch zijn we uit voorzorg al bezig met een inventarisatie voor passende huisvesting. Denk hierbij aan hotels, vakantieparken, sporthallen en -kantines en leegstaande kantoorgebouwen. De voorkeur gaat uit naar grotere locaties (tenminste 50 opvangplekken), waardoor we betere begeleiding en ondersteuning aan de groep vluchtelingen kunnen geven. 

Wat kunt u doen?

Heeft u woonruimte beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen? Vluchtelingenwerk Nederland en het COA werken samen met takecarebnb. Deze organisatie koppelt vluchtelingen aan gastgezinnen. Meer informatie hierover vindt u op www.nederlandvoorvluchtelingen.nl. Via Vluchtelingenwerk Nederland kunt u ook de Oekraïners een hart onder de riem steken of u aanmelden als vrijwilliger of gastgezin.

Ook de Rijksoverheid heeft inmiddels een informatiepagina online geplaatst: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-inval-in-oekraine/oekrainers-helpen. Daar is ook meer te vinden wat u kunt doen.

Burgerinitiatieven

De afgelopen dagen hebben diverse inwoners zich bij ons gemeld, om geld of goederen in te zamelen voor de Oekraïners. Als gemeente zijn we heel blij met dit soort acties, al is de aanleiding hiervoor afschuwelijk. We faciliteren zoveel als mogelijk de initiatieven door ze te delen op onze website en social media.

Vragen of tips?

Heeft u vragen of tips voor ons als gemeente? Meld die dan via dit formulier

Pagina opties