Nieuws provincie over de Heerderweg

Dit item is verlopen op 30-07-2018.

Nieuws van de provincie Gelderland over de werkzaamheden aan de Heerderweg:

"Vrijdag 20 juli 2018 gaat de Heerderweg aan het eind van de dag open. De Heerderweg blijft open tot dinsdag 14 augustus. Helaas is het noodzakelijk de weg na de zomervakantie weer af te sluiten. De werkzaamheden voor het uitvoeren van het laatste stuk Heerderweg en Eperweg vallen tegen. Het kost ons meer tijd dan gedacht. 

We hebben besloten de vervolgwerkzaamheden op te knippen in 2 fasen. De fase ‘Heerderweg 80 tot Zwarteweg’ voeren we na de bouwvakantie uit. De laatste fase ‘Zwarteweg tot A50’ stellen we uit tot 2e helft 2019. De gemeente Epe heeft de wens om in de laatste fase doorgaand verkeer toe te staan. Het uitstellen van deze laatste fase geeft ons de mogelijkheid deze wens te onderzoeken.

Werkzaamheden na de zomervakantie

Voor de werkzaamheden tot aan de Zwarteweg heeft de aannemer 8 weken nodig. Samen met de aannemer zoeken we naar mogelijkheden om deze 8 weken in te korten. Hierover krijgen we na de bouwvakantie meer duidelijkheid.

Het aanbrengen van de 2 grote duikers is het meest kritisch in de planning en duurt 3 weken. Vitens moet nog een waterleiding verleggen bij een van de duikers voordat we de nieuwe kunnen plaatsen. Daarom hebben we deze werkzaamheden verschoven tot na de zomervakantie.

Veilige doorgang voor fietsers en hulpdiensten

Vanaf 14 augustus 2018 gaat de Heerderweg weer dicht voor doorgaand verkeer en de bus. Fietsers en hulpdiensten kunnen wel om of langs de werkzaamheden rijden. 

Over deze afsluiting hebben we de afgelopen weken intensief overleg gehad met gemeente Epe. Gemeente Epe heeft er bij ons sterk op aangedrongen na de zomervakantie de Heerderweg voor doorgaand verkeer open te houden. Zo nodig met tijdelijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld verkeerslichten. Dit hebben we onderzocht. Fietsers moeten in dat geval omgeleid worden via de Zwarteweg. De ambulance en politie, die enkele keren per dag uitrukken, krijgen dan te maken met extra vertraging en gaan hiermee niet akkoord.

Wij kiezen voor een werkwijze waarbij fietsers en hulpdiensten veilig doorgang  hebben en doorgaand verkeer wordt omgeleid. Dit is veiliger.

Aangepaste busdienst

Na de bouwvakantie maakt de bus opnieuw gebruik van de omleidingsroute. Actuele informatie over de busdiensten vindt u op https://www.syntusgelderland.nl/epe

Werkzaamheden 2019

De werkzaamheden van fase ‘Zwarteweg tot A50’ duren in de huidige planning 8 weken. In deze periode gaan we ook een rioolgemaal van de gemeente Heerde verplaatsen.

De gemeente Epe dringt er bij ons op aan de weg in deze fase gedeeltelijk open te houden. Daarnaast  vraagt  het zware verkeer vanuit de Zwarteweg om een tijdelijke oplossing. Daarnaast hebben we een vrije doorgang nodig voor de ambulance en politie. Om dit alles uit te zoeken en af te stemmen met de betrokken partijen is tijd nodig. Reden waarom we besloten hebben deze fase in de 2e helft van 2019 uit te voeren.

Meer informatie

Alle informatie staat ook op de website www.gelderland.nl/N794. Heeft u nog andere vragen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Esther Beugelink, e.beugelink@gelderland.nl, T 026 359 8207."

Pagina opties