Nieuwe riolering en straatwerk voor wijk Hoge Weerd

Dit item is verlopen op 18-07-2018.

In de wijk Hoge Weerd in Epe is firma Siers druk bezig met de aanleg/vervanging van nutsvoorzieningen voor gas, water en elektriciteit. Op dit moment vinden de werkzaamheden vooral plaats in de straten Wachtelenbergweg en Pandersakker. Op korte termijn volgen Hoge Hagt, Steenderkamp en Hazekeuken. Bewoners zijn over de werkzaamheden geïnformeerd. Als de nutsbedrijven een groot deel gereed hebben, gaat de gemeente van start aan de Wachtelenbergweg/Officiersweg met de rioleringswerkzaamheden. Dit zal direct na de bouwvakantie zijn.

Fase 1

De  komende zes jaar wordt in de wijk Hoge Weerd in Epe het riool, de openbare verlichting en het straatwerk vervangen. Het bestaande vuilwaterriool, de verlichting en het straatwerk is namelijk aan vervanging toe. De huisaansluitingen worden ook tot aan de erfgrens vervangen. Naast het vuilwaterriool wordt ook een infiltratieriool aangelegd. Regenwater dat op de straat valt, zakt hierdoor makkelijk in de bodem weg.

Alle werkzaamheden in één keer

De wijk Hoge Weerd is te groot om alle werkzaamheden in één keer uit te voeren. Daarom is besloten om in zes jaar de totale werkzaamheden in 4 fasen op te delen en uit te voeren. Dit zorgt ook voor minder overlast in de wijk.

Pagina opties