Nieuwe noodverordening vanaf 10 augustus (11-08-2020)

Dit item is verlopen op 29-09-2020.

De nieuwe noodverordening maakt regionaal en lokaal maatwerk mogelijk. Ook gelden nieuwe regels voor de horeca.

Het aantal besmettingen in Nederland neemt weer toe. Daarom gelden vanaf maandag 10 augustus in Noord- en Oost-Gelderland aanvullende maatregelen. Deze zijn bedoeld om grip te blijven houden op de verspreiding van het coronavirus. De voorzitter van de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) heeft daartoe een nieuwe noodverordening vastgesteld.

Aanvullende maatregelen per regio of gemeente

Met de nieuwe noodverordening kunnen de veiligheidsregio en gemeenten regionaal en lokaal aanvullende maatregelen opleggen. Deze komen dan bovenop de landelijk geldende maatregelen. Denk hierbij aan het aanpassen van openingstijden van horeca en het sluiten van parken of winkelcentra. Dit betekent dat vanaf vandaag per regio of plaats de maatregelen kunnen verschillen. Voor inwoners en bezoekers van Noord- en Oost-Gelderland betekent dit het volgende.

 • Per woonplaats kunnen extra maatregelen gelden. Bijvoorbeeld aanpassing van de openingstijden van parken, horeca of winkelcentra.
 • Parkeerterreinen en -garages kunnen afgesloten worden.
 • Ook kunnen activiteiten met veel mensen worden verboden. Bijvoorbeeld aanwezigheid van publiek bij een voetbalwedstrijd, ook van amateurclubs.

Horeca

Voor cafés en restaurants gelden ook aangepaste regels. De regels gelden voor binnen en buiten. Het aantal bezoekers maakt niet uit. Voor alle bezoekers betekent dit het volgende.

 • U moet reserveren (vooraf of bij aankomst).
 • U krijgt een zitplaats aan een tafel of aan de bar.
 • Bij aankomst krijgt u vragen over uw gezondheid. Bijvoorbeeld of u koorts heeft en of u verkouden bent.
 • U geeft uw naam, e-mailadres en telefoonnummer op. De GGD kan dan contact met u opnemen als blijkt dat iemand ziek is geworden in het restaurant of café waar u bent geweest.

Onderwijs

Voor het nieuwe schooljaar begint, zijn er veel activiteiten. Bijvoorbeeld een kennismaking met de school, universiteit of studentenvereniging. Voor startende studenten betekent dit het volgende.

 • De kennismaking gebeurt online.
 • Is het toch nodig om informatie te geven aan een groep? Dan mag samenkomen alleen in een kleine groep.
 • Studentenverenigingen mogen geen bijeenkomsten organiseren.
 • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen een bijeenkomst organiseren als dit echt nodig is en zowel leiding van de onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio hiermee hebben ingestemd.
 • De bijeenkomst is voor een kleine groep studenten.
 • De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 22.00 uur.
 • De bijeenkomst is zonder alcohol.

 Naleven basisregels

In de aanloop naar de zomerperiode bleek hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. De besmettingen liepen terug en hierdoor konden we geleidelijk de maatregelen versoepelen. Voorzitter VNOG Ton Heerts: “Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart is dat er ook steeds meer mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. We willen grip op het coronavirus blijven houden. Daarom doe ik nogmaals een beroep op iedereen om hiermee ook thuis rekening te houden. Juist thuis. Houd rekening met het aantal gasten dat u thuis kunt ontvangen met het behoud van 1,5 meter afstand tot elkaar. Zorg dat uw gasten zich aan de hygiëne-maatregelen kunnen houden. Geen omhelzingen, niet naast elkaar op de bank. Juist in de thuissituatie blijken veel mensen besmet te raken.”

De basisregels blijven

Naast de gewijzigde maatregelen blijven de basisregels onverminderd van kracht, zoals:

• 1,5 meter afstand houden,
• handen wassen,
• drukte vermijden,
• thuis blijven bij klachten en laten testen,
• zoveel mogelijk thuiswerken,
• niet gezamenlijk schreeuwen of zingen.

Aanwijzing verboden gebied

De VNOG-voorzitter kan nog steeds een gebied aanwijzen als verboden gebied. Dit gebeurt als daar de 1,5 meter afstand tot elkaar niet of onvoldoende in acht kan worden genomen. Het gebeurt ook als het niet in acht nemen daarvan dreigt. Of als andere geldende maatregelen niet in acht worden genomen.

De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de 22 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De gemeente Epe is er daar één van. Deze nieuwe noodverordening vervangt de eerdere noodverordeningen en staat op de website van de VNOG. Voor meer informatie over corona en maatregelen, zie www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl.

Dit nieuwsbericht hierover is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daar staat ook de nieuwe noodverordening en een lijst met veelgestelde vragen

Pagina opties