Nieuwe noodverordening Noord- en Oost-Gelderland vanwege corona (16-03-2020)

Dit item is verlopen op 27-03-2020.

De voorzitter van de VNOG heeft maandag 16 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld.

Het gaat om de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) 2020. Daarmee kunnen de maatregelen van het kabinet tegen de verspreiding van het coronavirus worden gehandhaafd in de veiligheidsregio.

Ton Heerts, voorzitter van de VNOG: “De noodverordening geldt voor de maatregelen die gisteren en eerder door de rijksoverheid zijn afgekondigd. Zoals het organiseren van evenementen en samenkomsten van meer dan 100 personen in voor publiek toegankelijke ruimtes. Verder ook het sluiten van alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, coffeeshops en onderwijs. Ik begrijp dat deze maatregelen niet prettig zijn. Voor niemand. Toch doe ik een dringend beroep op iedereen om zich eraan te houden. Alleen samen kunnen wij het virus terugdringen”.

De noodverordening geldt tot en met maandag 6 april of tot het moment waarop zij wordt ingetrokken. Deze verordening geldt voor het grondgebied van de veiligheidsregio NOG. De noodverordening van vrijdag 13 maart jongstleden is ingetrokken.

Pagina opties