Nieuwe grondcontainers met twee kleppen voor restafval (21-01-2021)

Dit item is verlopen op 26-02-2021.
Afbeelding bij nieuwsbericht Nieuwe grondcontainers met twee kleppen voor restafval

Minder kosten en beter voor het milieu? Dat kan, daarom gaat gemeente Epe voor minder restafval. Omdat het scheiden van afval voordeel oplevert, is in 2019 het beleidsplan hiervoor goedgekeurd. In 2020 zijn verschillende maatregelen al uitgevoerd.

Restafval wordt nu eens per vier weken opgehaald. Bewoners van laagbouw kunnen nu ook hun restafval wegbrengen naar een buurtcontainer. De grijze container aan huis kan natuurlijk gewoon blijven of opgehaald worden door Circulus-Berkel.

Bespaar geld en ruimte

Wie goed het afval scheidt, houdt weinig restafval over. Zelf afval wegbrengen is daarom voor velen een logische, hygiënische keus. Het scheelt ook in de kosten. Bovendien bespaart men de ruimte voor een container bij huis. Bewoners van complexen en hoogbouw zijn dit al langer gewend. Zij brengen zelf hun zakken restafval weg naar de buurtcontainer.

Minder restafval, minder kosten

De meeste ondergrondse containers voor restafval hebben één opening. Door die opening past een standaard grijze vuilniszak van 60 liter. Bij het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers kiezen we voor een ondergrondse container met twee openingen: een voor een zak van 60 liter en een voor een zak van 30 liter.

Kleine klep, kleine prijs

Vanaf 1 februari komen op vijf locaties in gemeente Epe nieuwe milieuparkjes. Daar komen ondergrondse containers voor diverse soorten afval en grondstoffen: glas, papier, textiel, pmd (plastic, metaal, drankverpakkingen) en restafval. Voor het restafval komen er ondergrondse containers met twee kleppen: voor kleine (30 liter) en grote (60 liter) vuilniszakken. Wie de klep opent voor de 60-liter zakken, betaalt € 2,78 per keer. Gebruikt u straks de kleine opening voor 30-liter zakken? Dan kost het weggooien de helft: € 1,39. Deze tarieven liggen 25% lager dan voor de grijze restafvalcontainer. Wie zelf wegbrengt, bespaart dus kosten.

Plekken met dubbele kleppen

De milieuparkjes met ondergrondse containers voor restafval en met twee kleppen komen hier te staan:  

  • Klimtuin in Epe
  • Korenstraat in Epe
  • Horthoekerweg in Oene
  • Houtzagerstraat in Vaassen
  • Riebeeckstraat in Vaassen

De werkzaamheden starten begin februari op de Horthoekerweg in Oene en de Korenstraat in Epe. Voor elk milieupark is ruim een week werktijd nodig. In de tweede week van februari volgt locatie Klimtuin in Epe. Daarna beginnen we op de Houtzagerstraat en Riebeeckstraat in Vaassen. We verwachten dat alle werkzaamheden voor eind februari zijn afgerond.

Extra milieuparkjes op de planning

Naast de ingeplande milieuparkjes hierboven, komen er in maart hopelijk nog drie nieuwe locaties bij. Ook hier zijn milieuparkjes gepland met ondergrondse containers voor restafval en met twee kleppen. Het gaat om de Kerkhofweg (Emst), Ratelplein (Epe) en Sint Martinusplein (Epe). Daarover loopt op dit moment een bezwaarprocedure vanwege ingediende zienswijzen. Zodra deze procedure is afgerond, wordt duidelijk waar de milieustraten definitief geplaatst kunnen worden. We houden u daarvan op de hoogte.

Vervanging enkele oude containers

Waar mogelijk vervangen we binnen de gemeente een aantal oude restafvalcontainers met één klep voor containers met twee kleppen. Dit werk voeren we uit in de maanden maart en april.

Slim kleppen kiezen

Met de nieuwe buurtcontainers met twee openingen kunnen bewoners kiezen wat bij hen past. Wie vuilniszakken vol restafval heeft, gebruikt de grote klep. Heeft u weinig restafval of wilt u tussendoor iets weggooien? Gebruik dan de kleine klep. In omliggende gemeenten zoals Apeldoorn en Deventer zijn de ervaringen met deze containers goed.

Waar vind ik een overzicht met alle soorten buurtcontainers?

Een overzicht van alle buurtcontainers vindt u op de website van Circulus-Berkel. Daar staan alle plekken in gemeente Epe vermeld waar u textiel, glas, papier en restafval kunt inleveren.

Werkzaamheden plaatsing ondergrondse container voor restafval

Pagina opties