Nieuw perspectief voor het Apeldoorns Kanaal

Dit item is verlopen op 13-10-2017.

De gemeente Epe ziet samen met de andere overheden rondom het Apeldoorns Kanaal (provincie, gemeenten en waterschap) kansen voor extra recreatiemogelijkheden op en rond het Apeldoorns Kanaal. Hiervoor doen we in november gezamenlijk een voorstel bij de Provinciale Staten. Zo kan het geld dat de provincie eerder beschikbaar maakte voor het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal wellicht gebruikt worden voor recreatieve ontwikkelingen.

Nieuwe koers

Alle betrokken overheden zien nu de mogelijkheid om met elkaar een nieuwe koers in te slaan, en de discussie over bevaarbaarheid met grote boten achter zich te laten. “Het afgelopen jaar werd tijdens het project ‘Beleef het Apeldoorns Kanaal’ al duidelijk dat er veel animo is om het Apeldoorns Kanaal beter te benutten. Diverse initiatiefnemers, ondernemers, sportverenigingen, en particulieren hebben concrete ideeën geleverd voor een betere benutting van het Apeldoorns Kanaal, ” aldus wethouder Robert Scholten. 

Beleven in plaats van bevaren

In de zomer is geïnventariseerd hoe het Apeldoorns Kanaal recreatief verbeterd kan worden, en welke obstakels er nog in de weg staan. “Wat opvalt is dat er veel verschillende ideeën zijn en het gaat niet alleen om kostbare ingrepen.  Fietsroutes langs het kanaal, voorzieningen om kano’s en/of roeiboten aan te leggen, trajecten die bevaarbaar zijn voor een sloep of fluisterboot, vissteigers; allemaal ingrepen die de beleefbaarheid van het Apeldoorns Kanaal enorm doen toenemen.” Bevaarbaarheid maakt plaats voor beleefbaarheid. Daarover zijn de betrokken gemeenten, het waterschap Vallei en Veluwe  en de provincie Gelderland enthousiast.

Foto: Jolanda ten Hoven

Pagina opties