Mogelijkheden voor alternatieven zendmast Schaveren worden onderzocht

Dit item is verlopen op 20-08-2017.

Op maandag 17 juli sprak wethouder Joop van Nuijs met telecom- en ICT-bedrijf KPN over de mobiele bereikbaarheid in de gemeente Epe. Tijdens dit gesprek is ook gesproken over de voorgenomen locatie van een nieuwe zendmast van KPN aan de Schaverenseveldweg 24 in Emst. De gemeente gaat nu samen met KPN en inwoners van buurtschap Schaveren kijken of alternatieve locaties tot de mogelijkheden behoren. KPN heeft in de fase voor de vergunningsaanvraag meerdere alternatieve locaties onderzocht, maar daar is toen geen bruikbare locatie uit naar voren gekomen.

Gesprek met Ons Mooi Schaveren

Na het gesprek met KPN voerde wethouder Van Nuijs dezelfde dag nog een gesprek met vertegenwoordigers van Ons Mooi Schaveren. De wethouder gaf aan dat KPN bereid is mee te kijken bij het vinden van een alternatieve locatie en de voorwaarden hiervoor.

Eisen voor volwaardig alternatief

Bij het zoeken naar een alternatieve locatie voor plaatsing van de zendmast moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Zo moet de eventueel alternatieve locatie passend zijn binnen het bestaande netwerk van KPN en op een plek staan die zorgt voor goede mobiele bereikbaarheid. 
  • Er moet  voldoende grond zijn (ongeveer 100 m2) en uiteraard medewerking van een grondeigenaar.
  • Er moeten geen bezwaren in die buurt zijn.
  • De gemeente Epe moet met de locatie kunnen instemmen.

Als aan deze voorwaarden is voldaan is er sprake van een volwaardig alternatief.

Hoe nu verder?

Het zoeken naar een alternatieve locatie kost tijd. KPN dient een verzoek bij de gemeente Epe in voor uitstel van de termijn voor het indienen van aanvullingen op de aanvraag omgevingsvergunning en deze termijn te verlengen tot begin 2018.  

Pagina opties