Met ons advies kunnen vakantieparken gelijk aan de slag (02-12-2021)

Dit item is verlopen op 14-01-2022.

Hoe kan ik mijn vitale vakantiepark zo goed mogelijk klaarstomen voor de aanstaande onvermijdelijke energietransitie? Het is de centrale vraag van het Fieldlab Energietransitie Vakantieparken. In september is de pilot gestart die medio 2022 tot het Fieldlab Energietransitie Vakantieparken moet leiden. In het Fieldlab worden allerlei oplossingen op het gebied van energiebesparing en -opwekking getest en geïmplementeerd.

Sinds dit najaar draait de pilot bij Camping De Wildhoeve in Emst en bij RCN Vakantiepark De Jagerstee in Epe. In deze fase van het project doen studenten van hogeschool Saxion onderzoek. Op basis daarvan adviseren ze de parken over de te nemen stappen in de energietransitie. Er zijn verschillende projectgroepen. Wij spraken drie studenten uit één van de groepen over dit project en vroegen hen naar de eerste resultaten.

Gevarieerde projectgroep

We treffen de studenten in het gemeentehuis van Epe. Hier zijn ze vandaag om dossiers te bekijken die niet gedigitaliseerd zijn en die van belang zijn voor het onderzoek. Jorik (20), Stijn (20) en Tom (22) zijn alle drie vierdejaars aan hogeschool Saxion in Enschede. De twee eerstgenoemden studeren hbo Bouwkunde, Tom is student Civiele Techniek.

Ze haasten zich om te vertellen dat zij dan wel techneuten zijn, maar dat hun projectgroep bestaat uit 8 mensen, allemaal uit de derde en vierde leerjaren van verschillende studierichtingen binnen Saxion. De projectgroep telt nog een student Civiele Techniek, de overige groepsleden komen van de opleidingen International Business Management, Hotel Management, Facility Management en Ondernemerschap & Retail. Jorik: “We hebben een goede balans tussen creativiteit, ondernemingszin en techniek en dat vult elkaar goed aan. Het is een hele complete groep.”

Onderzoek

Het gesprek komt al snel op het hoofdonderwerp. Wat houdt het onderzoek in? Jorik: “Vanuit Saxion is de opdracht ‘future proof holiday parks’ en dat gaat in ons geval over de verduurzaming en voorbereiding op de energietransitie van twee vakantieparken in de gemeente Epe, de Wildhoeve in Emst en de Jagerstee in Epe”. Tom: “We zijn nu vooral heel druk met de 0-situatie in kaart brengen. Waarover hebben we het? Hoeveel plekken zijn er op de parken? Hoe groot is het park? In welke staat is het park? In deze fase bekijken we op welke plekken en manieren veel energie wordt gebruikt of verloren gaat en waar dus veel te winnen valt.”

Dat is ook de reden dat de studenten vandaag bij gemeente Epe op bezoek zijn. Hier liggen dossiers die ze nodig hebben om de huidige situatie van de parken in kaart te brengen en uit te vinden hoe het zit met de achtergrond en techniek van de gebouwen en (ondergrondse) infrastructuur op de vakantieparken.

Parallel aan het technische deel, brengen de 4 andere studenten uit de groep het business deel van de parken in kaart. Zij kijken naar inkoopprocessen en wat daar nog duurzamer kan. En onderzoeken hoe klanten mee kunnen worden genomen in het anders omgaan met energie. Welke concepten zouden kunnen helpen om hen te betrekken bij energiebesparing. Is een beloningssysteem voor bezoekers op het gebied van energiezuinigheid een optie?

De opgehaalde informatie vormt ook de basis van benchmarks die kunnen worden gebruikt om het energieverbruik en de mogelijkheden tot energiebesparing van vakantieparken te kunnen vergelijken. Daarmee is het een project dat van belang is voor vakantieparken in de gehele regio.

Voorlopige resultaten

Uiteindelijk is het doel van de projectgroep om een advies uit te brengen over energiebesparende maatregelen, zowel aan de technische kant als aan de ondernemende kant. Wat is wenselijk en wat is financieel haalbaar?

Medio januari moet er een adviesrapport voor deze vakantieparken en vakantieparken in het algemeen liggen. Jorik: “Met ons advies kunnen vakantieparken gelijk aan de slag”. Bij de presentatie krijgen de parken een volledig beeld van hoe het nu gesteld is met het energieverbruik op hun park en worden hen de eerste maatregelen geadviseerd om dit gebruik te verminderen. Stijn: “In januari adviseren wij over de no-regret maatregelen. Maatregelen die geen pijn doen (financieel of anders), maar die wel effect hebben.”

Positieve energie

Op een tussentijdse presentatie van de studenten aan de vakantieparkondernemers, hogeschool Saxion, Gemeente Epe en de Clean Tech Regio is enthousiast gereageerd. Er werden veel leuke reacties gegeven en dat geeft de projectgroep positieve energie.

Dat geldt ook voor de informatie-uitwisseling binnen de groep tussen studenten van verschillende opleidingen. Daardoor komen andere inzichten naar boven. Stijn: “Ik ervaar de samenwerking als positief”. Tom: “Voor ons als techneuten komt het stukje menselijk naar voren. Wij kunnen hele goede technische oplossingen bedenken, maar onze groepsgenoten houden zich ook bezig met hoe bezoekers erop reageren. Dat maakt dat de oplossingen die je bedenkt meer gedragen worden”.

Het stokje doorgeven

De pilot loopt ook na januari nog door. Vanaf februari geven de huidige projectgroepen het stokje door aan nieuwe groepen. Deze nieuwe groepen zullen tussen februari en juli de basis die gelegd is door de eerste groep verder gaan ontwikkelen en uitbouwen. De huidige studenten hebben een advies voor hun opvolgers: “Ga echt voor innovatie. Denk een stap verder. Jullie kunnen kijken naar nog innovatievere oplossingen vanuit deze basis.“

Pagina opties