Meld u aan als lid van ‘De Energietafel’ (10-02-2021)

Dit item is verlopen op 01-03-2021.

Het maken van de Transitievisie Energie en Warmte doen we niet alleen. We doen dat samen met partners en organisaties. Ook uw mening is belangrijk. Inwoners kunnen meedenken op verschillende manieren. Eén daarvan is via ‘De  Energietafel.

De Energietafel

We zijn op zoek naar 10 inwoners van de gemeente Epe die het leuk én belangrijk vinden om hierover mee te denken. Wij noemen dit De Energietafel. De leden van de tafel zijn een diverse groep: van jong tot oud, man en vrouw, huurders en kopers en met een hoog of laag inkomen. 

Bij het opstellen van de visie gaan we vooral data onderzoeken en de hoofdlijnen van de transitievisie opschrijven. De leden van de Energietafel komen zo’n vier keer bij elkaar in maart, april, mei en juli tijdens online sessies van ongeveer 1,5 uur. U denkt actief mee en geeft uw mening over de plannen die gemaakt worden.

Heeft u interesse?

Meld u dan voor 1 maart aan via duurzaam@epe.nl!

Uit alle aanmeldingen kiezen we een zo gevarieerd mogelijke groep van 10 mensen. U hoort uiterlijk 1 april of u bent geselecteerd.

Epe Spreekt

Alle inwoners van gemeente Epe kunnen dit voorjaar via inwonerspanel Epe Spreekt ook hun mening geven. Het echte samenwerken aan wijkplannen, dat komt op een later moment. Dan krijgt iedereen de mogelijkheid om mee te doen.

Meer informatie

Deze week is er een artikel verschenen in de Gemeente Wijzer over dit onderwerp. Ook leest u meer op onze website onder Transitievisie Energie en Warmte.  

Pagina opties