Meld nu uw innovatieve project voor jeugdhulp aan! (14-12-2018)

Dit item is verlopen op 15-02-2019.

Heeft u  ideeën hoe u de zorg voor de jeugd kunt verbeteren? Lever dan nu uw plan in om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen.
 

Steeds meer jongeren maken gebruik van jeugdhulp waardoor de kosten blijven stijgen. De vraag is of deze jongeren niet op een heel andere manier beter geholpen kunnen worden. Daarom is de zorgregio op zoek naar kansrijke initiatieven en ideeën voor innovatie en vernieuwing. Ook plannen voor het verminderen van de instroom van jeugdigen in de zorg zijn welkom. Van woningcorporatie, zorgaanbieder tot welzijns- of onderwijsinstelling, iedereen is van harte uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen.

Zorgregio Midden Overijssel / Oost Veluwe

De acht samenwerkende gemeenten (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) hebben een regioteam voor Jeugdhulp samengesteld: Zorgregio Midden-IJssel / Oost-Veluwe. Dit team voert taken uit op het gebied van inkoop, monitoring, accountmanagement en contractbeheer ten aanzien van de individuele voorzieningen. Het regioteam werkt in opdracht van de samenwerkende gemeenten.

Meer geld voor Zorg voor de Jeugd

Het ministerie heeft extra middelen beschikbaar gesteld om als jeugdregio’s uitvoering te kunnen geven aan het actieplan Zorg voor de Jeugd (VWS, 2018). Met deze extra middelen wil de Zorgregio huidige werkwijzen versterken en ruimte creëren voor het ontwikkelen van innovatieve, creatieve plannen die afwijken van het bestaande.

Actieplan

Voorwaarde voor het ontvangen van een bijdrage vanuit VWS was het schrijven van een actieplan voor de regio. In augustus en september hebben verschillende aanbieders met de Zorgregio meegedacht voor de invulling van dit actieplan.

In het actieplan is uitgewerkt met welke actielijnen de Zorgregio aan de slag gaat. Belangrijk uitgangspunt voor onze regio is dat we als gemeenten samen met andere organisaties invulling geven aan de actielijnen. Daarvoor is er ruimte om eigen initiatieven in te dienen om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen. Het initiatief dat u inbrengt kan direct gelinkt zijn aan de projecten die in het actieplan worden genoemd maar mogen ook los daarvan staan. Het initiatief moet wel een relatie hebben met de door de regio gekozen actielijn.  

Voorwaarden projectplan

Om de extra financiële middelen goed te besteden, zijn er voorwaarden opgesteld waar de initiatieven aan moeten voldoen. De belangrijkste:

  • Het plan draagt bij aan één van de regionaal gekozen actielijnen.
  • Uit het plan moet blijken dat er wordt samengewerkt met andere aanbieders, ook van voorliggende   voorzieningen, en/of bijvoorbeeld met woningcorporaties, welzijns- of onderwijsinstellingen.
  • Er is sprake van cofinanciering, de aanbieder investeert zelf ook (financieel of in tijd)
  • Gemeenten / regio worden bij het plan betrokken.
  • Het initiatief moet leiden tot een structurele werkwijze die uiteindelijk in de reguliere financiering een plek krijgt.

Indienen projectvoorstel

Vanaf nu kunt u uw projectvoorstel bij de Zorgregio indienen. Op de website van de Zorgregio kunt u het format voor het projectvoorstel downloaden. Het projectvoorstel dient u voor 15 februari 2019 in via info@zorgregiomijov.nl. De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie waarin vertegenwoordigers zitten vanuit de VNG, de gemeente, de zorgaanbieders en de ervaringsdeskundigen. Begin maart wordt bekend gemaakt hoe de beoordelingscommissie de plannen heeft beoordeeld.

Meer informatie over het landelijke actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Pagina opties