Meer bevoegdheden bij aanpak woonoverlast (06-02-2019)

Dit item is verlopen op 13-03-2019.

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Met deze wet kan de burgemeester meer bevoegdheid krijgen om op te treden bij  ernstige en herhaaldelijke vormen van woonoverlast door het opleggen van gedragsaanwijzingen. Denk bij overlast aan geluidsoverlast, huisdieren die doorlopend kabaal maken, vervuiling, huiselijke ruzies en hinderlijk gedrag en pesterijen. Om deze bevoegdheid aan de burgemeester te geven stelt het college de gemeenteraad van Epe voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen.

Het artikel over Woonoverlast is bedoeld als laatste middel om in te zetten als er geen andere geschikte manier is om deze aan te pakken. Want het optreden tegen woonoverlast kan niet zo maar. Het recht op huisvesting weegt namelijk zwaar, ook als iemand overlast geeft. Deze wet biedt een extra mogelijkheid om hier tegen op te treden.

Ga zelf het gesprek aan

Het blijft belangrijk dat mensen die overlast ervaren er zelf proberen uit te komen. Dat kan door een goed gesprek en als dat niet helpt door de overlast te melden. Bij de verhuurder, bij de woningstichting of bij politie of gemeente. Dan wordt gekeken of er een oplossing mogelijk is in de vorm van hulpverlening of buurtbemiddeling. Of er wordt door deskundigen gekeken naar juridische mogelijkheden.

Pagina opties