Meedoen in de samenleving

Dit item is verlopen op 21-02-2018.

Per 1 januari zijn er in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart en is er een gemeentedekkend netwerk. Zij gaan inwoners, organisaties en overheid aan elkaar verbinden om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Zij zijn inmiddels begonnen met het ophalen van leefbaarheidssignalen in de verschillende gebieden. Medio 2018 worden de opgaven voor de zeven gebieden opgeleverd. In een serie artikelen stellen de gebiedsregisseurs zich aan u voor. Marieke Aalders vertelt hoe zij samen met de buurtverbinders invulling wil geven aan haar rol als gebiedsregisseur in Epe Noord. 

Marieke Aalders

Mijn naam is Marieke Aalders en ben werkzaam als gebiedsregisseur in Epe Noord. Naast mijn werk als gebiedsregisseur ben ik ook consulent van MEE Veluwe. In beide functies geef ik invulling vanuit de visie dat meedoen in de samenleving voor iedereen mogelijk moet zijn.

Contacten in de buurt

Als gebiedsregisseur ga ik mij richten op het gebied Epe Noord. De belangrijkste basis om het werk als gebiedsregisseur goed in te vullen is om in contact te staan met bewoners. Door hen weet ik wat er speelt, waar bewoners trots op zijn en wat hun wensen zijn voor de toekomst met betrekking tot hun eigen leefomgeving. Om deze reden zal ik op verschillende manieren contacten gaan leggen in de buurt. In persoonlijke gesprekken krijg ik een steeds completer beeld hoe bewoners hun buurt ervaren. Dus, bewoners uit de wijken Hoge Weerd en Hoge Land, vinden jullie het leuk om met mij in gesprek te gaan bel mij op 06-20 44 09 23 of stuur een mail naar marieke.aalders@meeveluwe.nl.

Buurtverbinders

Mijn werk is nog leuker geworden sinds ik samenwerk met de buurtverbinders van de gemeente Epe. De buurtverbinders hebben hart voor hun gemeente. Zij zetten zich samen met de gebiedsregisseur in om bewoners met elkaar te verbinden. Samen is er gewerkt aan het platform www.buurtmaken.nl. Op deze site willen we zichtbaar maken wat er allemaal gebeurt in de buurt. BuurtMaken heeft als doel straat, -buurt en -dorpsbewoners met elkaar in verbinding te brengen en bestaande verbindingen te versterken. De website is interactief en biedt tal van uitwisselingsmogelijkheden. Iedere bewoner van de gemeente Epe is welkom om een kijkje te nemen op deze mooie site en/of zich aan te melden. Ook offline zullen de buurtverbinders bewoners met elkaar in contact brengen.

De buurtverbinders in Epe Noord zijn Laura Molema, Jan Willem van de Baan en Gert van Dorsten. Zij zijn te bereiken via info@buurtmaken.nl. Heeft u geen beschikking over internet, kunt u bellen met Koppel-SWOE, 0578-676767.

Graag maak ik kennis met u in de buurt!

Pagina opties