Maximaal € 2.500,- voor organisaties en ondernemers in Epe voor coronatoegangscontrole in 2022 (09-03-2022)

Dit item is verlopen op 01-05-2022.

De gemeente Epe heeft de regeling voor een tegemoetkoming in de kosten voor de controle van coronatoegangsbewijzen verlengd. In 2022 kunnen organisaties en ondernemers uit de gemeente Epe die extra kosten hebben gemaakt een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van maximaal € 2.500,- .

De tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten voor de inzet van medewerkers of vrijwilligers, die coronatoegangsbewijzen controleren of materiële kosten als polsbandjes.

In 2021 konden organisaties en ondernemers ook een tegemoetkoming aanvragen. Toen was de maximum bijdragen €1.000,-. 22 verenigingen en stichtingen en 32 bedrijven hebben over 2021 een bijdrage ontvangen. In totaal is ruim € 41.300,- uitgekeerd.

Tegemoetkoming aanvragen

U kunt voor de tegemoetkoming gebruik maken van het formulier op www.epe.nl/coronatoegangsbewijs. Daarvoor is DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven) nodig. De aanvraag moet betrekking hebben op kosten, die tussen 1 januari en 26 maart 2022 zijn gemaakt. Ondernemers en organisaties kunnen tot en met 30 april 2022 een aanvraag indienen. De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Voor de regeling is ruim €126.000,- beschikbaar.

Wie komen in aanmerking?

De regeling is bedoeld voor bedrijven, (sport)verenigingen en instellingen die verplicht zijn een coronatoegangscontrole uit te voeren. De controles op coronatoegangsbewijzen geldt voor:

  • eet- en drinkgelegenheden, waaronder sportkantines
  • culturele activiteiten die binnen plaatsvinden
  • publieke plaatsen, zoals musea en monumenten
  • evenementen
  • georganiseerde sportactiviteiten en -wedstrijden
  • georganiseerde kunst en cultuur vanaf 18 jaar, zoals muziekles, schilderles en repetities voor zang, dans en toneel.

Toekenning tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen

De aanvragers van de tegemoetkoming krijgen zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 mei 2022 bericht over de toekenning. Als de bijdrage wordt toegekend, maakt de gemeente het bedrag zo snel mogelijk over. Als een organisatie of ondernemer de coronatoegangscontroles niet goed heeft uitgevoerd, honoreert de gemeente de aanvraag niet.

Pagina opties