Maximaal € 1000 voor organisaties en ondernemers in Epe voor coronatoegangscontrole (12-01-2022)

Dit item is verlopen op 31-01-2022.

Organisaties en ondernemers uit de gemeente Epe die extra kosten maken of hebben gemaakt voor de controle van coronatoegangsbewijzen, kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen voor een tegemoetkoming van maximaal € 1.000. De tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten voor de inzet van medewerkers of vrijwilligers, die coronatoegangsbewijzen controleren of materiële kosten als polsbandjes. 

Tegemoetkoming aanvragen

U kunt uw aanvraag voor de tegemoetkoming doen via www.epe.nl/coronatoegangsbewijs. Daarbij is DigiD of eHerkenning (bedrijven) nodig. De aanvraag moet gaan over de kosten, die tussen 22 september en 31 december 2021 zijn gemaakt. Ondernemers en organisaties kunnen tot en met 31 januari 2022 een aanvraag indienen. De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Voor deze regeling is maximaal € 85.000 beschikbaar.

Wie komen in aanmerking?

De regeling is bedoeld voor bedrijven, (sport)verenigingen en organisaties die verplicht zijn een coronatoegangscontrole uit te voeren. De controles op coronatoegangsbewijzen geldt voor:

  • eet- en drinkgelegenheden, waaronder sportkantines
  • culturele activiteiten die binnen plaatsvinden
  • publieke plaatsen, zoals musea en monumenten
  • evenementen
  • georganiseerde sportactiviteiten en -wedstrijden
  • georganiseerde kunst en cultuur vanaf 18 jaar, zoals muziekles, schilderles en repetities voor zang, dans en toneel.

Toekenning

De aanvragers van de tegemoetkoming krijgen zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 maart 2022 bericht over de toekenning. Als de bijdrage wordt toegekend, maakt de gemeente het bedrag zo snel mogelijk over. Als een organisatie of ondernemer de coronatoegangscontroles niet goed heeft uitgevoerd, honoreert de gemeente de aanvraag niet.

Pagina opties