Lokaal Sport- en Beweegakkoord in de maak (14-01-2020)

Dit item is verlopen op 04-02-2020.

Meer dan 50 mensen kwamen maandagavond 13 januari bijeen voor het Lokaal Sport- en Beweegakkoord.

Maandagavond 13 januari was het volle bak in Kulturhus Epe. Meer dan 50 mensen kwamen bijeen voor een brainstorm over het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Sport-wethouder Robert Scholten: “Het liefst krijgen we heel Epe in beweging: van jong tot oud, met of zonder beperking, met of zonder dikke portemonnee. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarvoor een voorwaarde. De grote opkomst vanavond laat zien dat zo’n samenwerking mogelijk is.”

Wat, hoe en met wie

De deelnemers vertegenwoordigden sportaanbieders, maatschappelijke en welzijnsorganisaties, zorginstellingen en de gemeente. Na een korte, inspirerende toespraak van de wethouder gingen ze aan de slag. In 4 rondes brainstormden ze samen over 4 verschillende thema’s: sporten en bewegen in elke levensfase, sporten en bewegen voor iedereen, sterke aanbieders voor sporten en bewegen en een goede infrastructuur voor sporten en bewegen. Per thema benoemden de deelnemers hun ambities en hoe ze die willen omzetten in acties en/of projecten. Ook spraken ze zich uit over met wie ze dat dan willen doen.

Ambities en ideeën

De startbijeenkomst bleek een prima gelegenheid om elkaar te ontmoeten en leren kennen. Agenda’s werden getrokken en afspraken gemaakt om gezamenlijke ambities te bespreken. Aan het einde van de avond lag er een berg aan ideeën. Deze ideeën werken de deelnemers in februari verder uit. Dan staan alweer 2 bijeenkomsten gepland, telkens rond 2 van de 4 thema’s.

Geld

Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord houdt verband met het Nationaal Sportakkoord. Daardoor kan de gemeente Epe samen met verenigingen, scholen en andere maatschappelijke partners in 2020 en 2021 van het rijk geld krijgen voor hun lokale akkoord. Dat geld kunnen ze gebruiken voor begeleiding, workshops en coaching. Ook stelt het rijk geld beschikbaar voor de praktische uitvoering van de lokale akkoorden. Daarnaast hebben gemeenten zelf ook geld begroot voor sport en bewegen. De gemeente Epe besteedt bijvoorbeeld geld aan buurtsportcoaches, de Stimuleringsregeling Jeugd en subsidies.

Actieplan

Het lokaal Sport- en Beweegakkoord wordt een actieplan voor de toekomst van sporten en bewegen in de gemeente Epe. Daarin staan straks concrete afspraken: dít gaan we zó met elkaar doen. Een plan met uitvoerbare projecten en programma’s waar alle betrokken partijen achter staan. En vóór gaan staan. Nog vóór de komende zomer hopen alle partijen hun handtekening eronder te kunnen zetten.

Pagina opties