Lintjesregen gemeente Epe 2019 (26-04-2019)

Dit item is verlopen op 24-05-2019.

Ter gelegenheid van Koningsdag heeft burgemeester Van der Hoeve vrijdag 26 april in het gemeentehuis zes Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

 • De heer em. prof. dr. J.C.C. (Jan) Borleffs (66) uit Epe

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • De heer A. (Adri) Vreugdenhil (81) uit Epe

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • De heer A.W.L. (Toon) Hagen (67) uit Vaassen
 • De heer H. (Hennie) Hanekamp (57) uit Epe
 • Mevrouw M.P. (Ria) Oudesluijs-Snoeij (69) uit Vaassen
 • De heer G. (Gerrit) Tessemaker (53) uit Oene

Van links naar rechts: De heer Hagen, de heer Hanekamp, de heer Tessemaker, burgemeester Van der Hoeve, mevrouw Oudesluijs-Snoeij, de heer Vreugdenhil, de heer Borleffs (foto: Joop Luimes).

Verdiensten van de onderscheiden personen

De heer em. prof. dr. J.C.C. (Jan) Borleffs uit Epe is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Na zijn geneeskundestudie begon professor Borleffs aan een lange en vooral actieve loopbaan. In verschillende functies verbond hij zich aan instituten, projecten en commissies. De vernieuwingen die hij initieerde in geneeskundeonderwijs trokken nationaal en internationaal de aandacht en dienden tot voorbeeld. Vanwege deze nationale en internationale uitstraling van zijn verdiensten is hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Van 2000 tot 2008 profiteerde eerst het UMC Utrecht van zijn kennis en kunde. Daarna verbond hij zich tot zijn emeritaat aan het UMC Groningen (UMCG). Daar werd hij hoogleraar Onderwijs en opleiding in de medische wetenschappen. Bij zijn afscheid eerde het UMCG hem met de Evert Jan Thomassen à Thuessink-penning voor zijn unieke prestaties.
 • Professor Borleffs was medeverantwoordelijk voor de invoering van G2020. Dit nieuwe Groningse geneeskundecurriculum wil studenten enthousiast maken voor beroepen waaraan maatschappelijk behoefte bestaat. Het is gestoeld op het ‘transformatieve leren’, met een meer generalistische benadering van het vak. Nationaal en internationaal geldt dit curriculum als innovatief en heeft het een voorbeeldfunctie gekregen.
 • Aan het UMCG zette professor Borleffs zich verder in voor de internationalisering van het geneeskundeonderwijs. Dat resulteerde onder andere in een Engelstalige bacheloropleiding en een project voor geneeskundestudenten uit Saudi-Arabië. Samenwerking met de Duitse Universität Oldenburg mondde uit in de European Medical School.
 • In de vernieuwing van de medische vervolgopleidingen speelde hij een grote rol. Als voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) introduceerde hij het schakeljaar. Dit schakeljaar zorgt voor een betere aansluiting van de geneeskundige basisopleidingen op de vervolgopleidingen voor medisch specialismen.
 • In afstemming met alle UMC’s maakte hij zich hard voor de herziening van de artseneed, decentrale selectie, herregistratie van de basisarts en uitbreiding van de fixus en zij-instroom.
 • Als hoofdredacteur vormde hij het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs om tot een internationaal erkend Engelstalig tijdschrift.
 • Lokaal roerde hij zich als vrijwilliger, onder andere binnen zijn kerkelijke gemeente, het Universitair Asiel Fonds en de Rotary.
 • Voor HIV-patiënten heeft hij veel betekend als medeoprichter en secretaris van de Nederlandse Vereniging van HIV-behandelaren en voorzitter van de richtlijnencommissie.

De heer A. (Adri) Vreugdenhil uit Epe is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf de jaren ’70 is meneer Vreugdenhil een actief vrijwilliger met vele bestuurlijke functies. Mensen roemen hem vooral om zijn kennis van kerkelijke zaken. Zijn verdiensten reiken voorbij de lokale grenzen. Ook regionaal en landelijk heeft meneer Vreugdenhil zich ingezet voor onder andere de Protestantse Kerk. Vanwege zijn ontelbare en heel diverse activiteiten is meneer Vreugdenhil benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Meneer Vreugdenhil begon zijn vrijwilligerswerk binnen wat nu de Goede Herderkerk heet. Daar bekleedde hij verschillende functies. Hij verdiepte zich in de geschiedenis van die kerk en publiceerde in 2014 daarover het boek Van Kapel naar Kerk. Inmiddels werkt hij aan een boek over de Grote Kerk Epe.
 • Binnen de gemeente zette meneer Vreugdenhil zich in voor de zicht- en tastbare geschiedenis. Dat deed hij als voorzitter van de Stichting tot behoud van historische objecten en lid van de Monumentencommissie.
 • Al meer dan 30 jaar is meneer Vreugdenhil lid van de Stichting Park Lusthof, waar hij sinds 2011 de voorzittershamer hanteert. Zo is hij betrokken bij het beheer, (het ontwerp van) de inrichting en het onderhoud van het park.
 • Ruim 10 jaar lang was hij voorzitter van het bestuur van Zorgcentrum De Boskamp. Daar was hij ook vertrouwenspersoon voor de medewerkers.
 • In Gelderland heeft hij zich in verschillende commissies en gremia ingezet voor de Protestantse Kerk. Ook was hij betrokken bij de landelijke generale synode.
 • Nog steeds zet meneer Vreugdenhil zich in voor evenementen in de gemeente, voor landelijke kerkelijke bouwzaken en voor regionaal archiefbeheer.

De heer A.W.L. (Toon) Hagen uit Vaassen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Met zijn toetreden tot het bestuur van Carnavalsvereniging De Rossumdaerpers bracht meneer Hagen er een frisse wind. Daarmee blies hij de toen zieltogende vereniging nieuw leven in. Mede dankzij zijn bestuurlijke inspanning gedurende 42 jaar bloeit de vereniging nog steeds. Onder andere vanwege zijn spilfunctie in het carnavalsleven is meneer Hagen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • In de jaren ’70 stond meneer Hagen aan de wieg van ‘het carnaval voor bejaarden’. Ook bezoekt hij jaarlijks met de Prinsenparen de zieken, zodat ook zij carnaval kunnen beleven.
 • Elk jaar is meneer Hagen één van de vrijwillige verkeersregelaars bij de Avond Rijwiel Vierdaagse Vaassen.
 • Meneer Hagen is jarenlang voorzitter geweest van autocrossvereniging Taco Terwolde.
 • Sinds enkele jaren is hij actief als omroeper/speaker bij de Koefeestcross tijdens het Oener Koefeest.

De heer H. (Hennie) Hanekamp uit Epe is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volgens leden van WIOS zou deze wandelsportvereniging zonder meneer Hanekamp niet meer bestaan. Al 37 jaar bekleedt hij daar verschillende bestuursfuncties. Sinds 1993 is hij voorzitter. Hij is de stuwende kracht achter onder andere de Avond4daagse, de Boerenkooltocht en de Herfstkleurentocht. Ook regionaal en landelijk is meneer Hanekamp de wandelsport toegewijd. Als dank voor zijn onmisbare inzet is meneer Hanekamp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Ruim 12 jaar lang gaf meneer Hanekamp ook leiding aan de muziekafdeling van WIOS, met de drumband, de majorettes en het twirlkorps.
 • Bij WIOS draait meneer Hanekamp bardiensten en helpt hij volop mee aan het onderhoud en de schoonmaak van het clubgebouw en de tuin.
 • Binnen de landelijke Koninklijke Wandelbond Nederland is hij bondslid, secretaris en regiocoördinator Avond4daagse voor de afdeling Gelderland.

Mevrouw M.P. (Ria) Oudesluijs-Snoeij uit Vaassen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Een warm hart voor jongeren, zieken en armen elders in de wereld kenmerkt mevrouw Oudesluijs-Snoeij. Ruim 22 jaar lang, vanaf 1993, verrichtte zij balie- en administratief werk en hield ze toezicht in de mediatheek van de Apeldoornse Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Vanwege haar grote maatschappelijke bewogenheid, die zij omzet in daden, is mevrouw Oudesluijs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Van 1996 tot 2016 was mevrouw Oudesluijs vrijwilliger bij Stichting De Kruimelschaar. Zowel in het hospice als bij de thuiszorg was zij daar stervende patiënten zeer toegewijd.
 • Voor de Nederlandse Hartstichting heeft mevrouw Oudesluijs jarenlang gecollecteerd.
 • Ook bekommert mevrouw Oudesluijs zich om de armen op andere continenten. Ze is vrijwilliger bij de Kringloopwinkel in Vaassen, waarvan de hele omzet ten goede komt aan de armoedebestrijding in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

De heer G. (Gerrit) Tessemaker uit Oene is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In Oene zet meneer Tessemaker zich al jarenlang in voor onderwijs, kerk en Oranjevereniging. Er bestaat brede waardering voor zijn rustige, weloverwogen stijl. Zijn ervaring is van grote waarde gebleken voor de lokale samenleving. Daarom is meneer Tessemaker benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • In 1996 trad meneer Tessemaker toe tot het bestuur van de School met de Bijbel in Oene.
 • Na 6 jaar verruilde hij het schoolbestuur voor de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Oene. Na 10 jaar werd hij daar opnieuw verkozen tot ouderling-kerkrentmeester. Ook is meneer Tessemaker lid van het dagelijks bestuur van de kerkenraad, het moderamen.
 • Mede dankzij zijn penningmeesterschap van Oranjevereniging Oene is de viering van Koningsdag voor Oene behouden.

Pagina opties