Lelystadroutes: minder overlast voor Veluwe, hoger vliegen

Dit item is verlopen op 15-11-2017.

Er vliegen straks geen vliegtuigen vanuit Lelystad op ca. 1,8 kilometer (6.000 voet) over het noordelijk deel van de Veluwe. In plaats daarvan gaan vliegtuigen langer doorvliegen naar het zuiden en stijgen naar tenminste 2,7 kilometer (9.000 voet) om pas voorbij Apeldoorn af te buigen naar het zuidwesten. Ook zal in de praktijk vaak hoger gevlogen worden dan is aangegeven, wat leidt tot efficiƫnter vliegen en minder geluid op de grond. Voor het parachutespringen op Teuge is geen oplossing gevonden.

Wat betekent dit voor Epe?

Voor de gemeente Epe betekent dit dat de nieuwe route over Oene gaat, waarbij de vliegtuigen vliegen op een hoogte tussen de 2,5 en 2,7 kilometer. Hieronder staat de nieuwe routekaart als download en de groene lijn is de nieuwe route. De rode lijn is als route geschrapt.  

Simulaties tijdens informatiebijeenkomsten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert meerdere informatiebijeenkomsten over de uitbreiding van Lelystad Airport. De bijeenkomsten zijn bedoeld om antwoorden op uw vragen te geven, de routes toe te lichten en naar u te luisteren. Ook zijn er simulaties aanwezig waarbij u met een Virtual Reality-bril kunt ervaren wat dit betekent voor uw omgeving. Dinsdag 26 september is de bijeenkomst in Apeldoorn.

Meer informatie en aanmelden kan via www.informatiebijeenkomstenlelystadairport.nl.

Welke acties heeft de gemeente Epe tot nu toe ondernomen?

  • Wij hebben bij de verantwoordelijk gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland onze zorgen geuit en gevraagd om deze namens Epe bij de staatssecretaris over te brengen.
  • Daarnaast heeft het college van B&W samenwerking gezocht met de regiogemeenten in de Stedendriehoek. In deze samenwerking staat het beschermen van de leefomgeving in de regio en de toekomst voor vliegveld Teuge centraal.
  • We hebben samen met andere gemeenten in de stedendriehoek opdracht gegeven voor een onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor verweer.
  • We hebben gezamenlijk een milieuonderzoek (bestaande uit meerdere milieurapportages) laten uitvoeren door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.
  • De brief over routealternatief B++, dat is ingebracht door Luchthaven Teuge, VNO-NCW Midden en Clean Tech Stedendriehoek heeft het college mede ondertekend.
  • Gesprekken gevoerd met andere gemeenten, belangenverenigingen en de gemeenteraad van Epe. 
  • Met Provincie Gelderland en 17 gemeenten Gezamenlijk Gelders Pleidooi ingediend bij de Tweede Kamer.

Meer informatie en stukken

Lees de volledige berichten op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en op de website van De Tweede Kamer.

Eerdere berichtgeving

08 september: Informatiebijeenkomsten Lelystad Airport.

30 augustus: Drie provincies sturen brief aan staatssecretaris over vliegroutes.

25 augustus: Alternatieve route Lelystad Airport.

21 augustus: Ontwikkelingen Lelystad Airport.

Pagina opties