Kloppen uw persoonlijke gegevens die de gemeente heeft? (17-01-2022)

Dit item is verlopen op 17-02-2022.

Uw persoonsgegevens zijn geregistreerd bij de gemeente. Denk hierbij aan uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook aan gegevens over eventueel een huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders of kinderen. Het is belangrijk, ook voor u, dat uw persoonsgegevens goed geregistreerd staan bij de gemeente.
 

Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen, pensioenfondsen en uw zorgverzekeraar. Zij baseren hun beslissingen op gegevens die ze direct uit de basisregistratie van de gemeente krijgen.


Welke persoonsgegevens zijn geregistreerd?

Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft geregistreerd? Dan kunt u deze bekijken op www.overheid.nl (inloggen MijnOverheid > Persoonlijke gegevens). Om in te loggen heeft u, uw DigiD nodig. 

Geheimhouding persoonsgegevens

Bij de gemeente vragen ook andere organisaties om uw persoonsgegevens. In de wet is geregeld dat informatie van u aan andere instanties mag worden verstrekt. U kunt dit niet voorkomen, voorbeelden daarvan zijn een curator of een advocaat die een dagvaarding naar uw adres wilt sturen. Ook de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie die de ledenadministratie voor alle kerken in Nederland bijhoudt vraagt om persoonlijke gegevens. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u digitaal een verzoek om geheimhouding indienen (www.epe.nl > e-loket > Geheimhouding persoonsgegevens).

Doet u de aanvraag liever schriftelijk, vraag dan een formulier aan bij het Klant Contact Centrum, van de afdeling Samenleving van de gemeente Epe. 


Welke instanties hebben mijn gegevens? 

Wilt u weten aan wie uw persoonlijke gegevens het afgelopen jaar zijn verstrekt, dan kunt u een brief naar de gemeente (adres Marktplein 1, 8161 EE te Epe) sturen (met een kopie van een geldig identiteitsbewijs) waarin u vraagt om een overzicht.

Wilt u weten welke organisaties uw gegevens gebruiken

Dan kunt u deze bekijken op www.wiekrijgtmijngegevens.nl/ . 

Informatie over de Basisregistratie personen (BRP)

Informatie over de Basisregistratie personen (BRP) waarin persoonsgegevens worden bijgehouden, verwijzen wij u naar onderstaande link. http://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl.


Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Epe, telefoon 14 0578 of e-mail gemeente@epe.nl.

Pagina opties