Keurmerk voor bedrijventerreinen Epe en Vaassen (13-07-2018)

Dit item is verlopen op 30-07-2018.

De  bedrijventerreinen aan de Kweekweg in Epe en  Eekterveld in Vaassen hebben weer het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken gekregen.  Dit Keurmerk is een waardering voor ondernemers op de bedrijventerreinen. Zij werken nauw samen met gemeente, politie en brandweer om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid bij ondernemers en minder schade. Kortom een  ‘schoon, heel en veilig’ bedrijventerrein.

Actieve projectgroepen

Voor beide bedrijventerreinen is een projectgroep opgericht waarbij elke partij is afgevaardigd. De beide projectgroepen zijn inmiddels al jaren actief. Binnen de projectgroep passeren veel  onderwerpen de revue. Mark van Emmerik van de Bedrijvenkring Gemeente Epe zit in de projectgroep voor de Kweekweg in Epe. “De onderwerpen die langskomen zijn heel divers. Zo stimuleren we bijvoorbeeld onze achterban om aangifte te doen bij inbraak, de brandweer doet oefeningen bij bedrijven, er zijn maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te vergroten, maar ook het beheer en onderhoud komt langs als onderwerp. En dit is nog maar een kleine greep”, aldus Mark van Emmerik. Reinier Gieteling zit namens de Industriekring Eekterveld Vaassen in de projectgroep voor Eekterveld. Hij vult aan: “Er zijn korte lijntjes. Verdachte of onveilige zaken worden gemeld bij de politie en brandweer. Zij pakken dit vervolgens snel op. Hetzelfde geldt voor de gemeente bij kapotte zaken, zoals bijvoorbeeld de straatverlichting. We doen ook jaarlijks een schouw met de projectgroep om te beoordelen hoe het terrein er in het licht en in het donker bij ligt.”

Wethouder Erik Visser: “Ik ben erg  blij dat de beide terreinen weer gecertificeerd zijn. Het is mooi om te zien dat er op beide terreinen erg goed is gescoord op het gebied van veiligheid en dat er duidelijke progressie is te zien in de afgelopen jaren. De samenwerking werpt echt zijn vruchten af!”

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken

In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering zoals nu met Kweekweg en Eekterveld is gebeurd. Inmiddels hebben al meer dan 800 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaald.

Op de foto Eekterveld in Vaassen. Fotograaf hans van de Vlekkert.

Pagina opties