Kent u iemand die een lintje verdient?

Dit item is verlopen op 28-06-2019.

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen kan deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich vrijwillig in voor onze samenleving. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid.

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Wij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook krijgt u uitleg over hoe u een aanvraag indient.

Persoonlijke verdiensten

Bij een onderscheiding gaat het vooral om bijzondere, persoonlijke verdiensten of prestaties. Mensen die belangeloos bijzondere activiteiten uitvoeren, vormen het cement van de samenleving. Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat zij in aanmerking komen voor een onderscheiding. Dat is geen eenvoudige opgave. Maar wel een uitdaging die het waard is aan te gaan.

Aanvragen onderscheiding vóór 1 juli 2019

Verschillende personen en instanties toetsen de aanvragen voor een Koninklijke onderscheiding en geven hun advies daarover. Daarom kost het hele traject veel tijd. Wilt u een aanvraag voor de lintjesregen (in april) van 2020 doen? Dan moet deze aanvraag vóór 1 juli 2019 bij de burgemeester van Epe binnen zijn. De burgemeester brengt advies uit aan de Commissaris van de Koning over alle aanvragen. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel en stuurt de aanvraag naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend.

Let op: wilt u een aanvraag indienen voor een uitreiking tijdens een andere gelegenheid dan de lintjesregen 2020? Dan moet u de aanvraag minimaal zes maanden van tevoren indienen bij de burgemeester.

Als u iemand voor de lintjesregen 2020 wilt voordragen, dan raden wij u aan om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met mevrouw Mariëlle Berkhoff van de gemeente Epe om verdere afspraken te maken (telefoonnummer 14 0578 of via email: marielle.berkhoff@epe.nl). Meer informatie vindt u ook op www.lintjes.nl.

U kunt het aanvraagformulier ook downloaden via de website www.lintjes.nl. Het aanvraagformulier moet vóór 1 juli 2019 binnen zijn bij de burgemeester. U kunt het opsturen naar:
Burgemeester van de gemeente Epe
t.a.v. het kabinet van de burgemeester, Koninklijke onderscheidingen
Postbus 600
8160 AP Epe

Pagina opties