Kennismaken met: Frans de Ruiter (SGP - CU) (28-06-2022)

Dit item is verlopen op 13-07-2022.

Na de verkiezingen in maart zijn er nieuwe gezichten bijgekomen in de gemeenteraad van Epe. Maar van de 23 raadsleden zijn er ook een aantal die al eerder een periode in de raad zaten. Iedere week stellen we raadsleden voor. Deze week: Frans de Ruiter van SGP-ChristenUnie. 

Even voorstellen

Frans de Ruiter is mijn naam en ik woon sinds 1996 in de gemeente Epe. Eerst 8 jaar in Vaassen en nu al weer ruim 18 jaar woonachtig in het buurtschap Westendorp, tussen Epe en Emst. In 1997 ben ik gestart met een advies-/managementbureau voor vastgoed in het primair onderwijs. 

Wat is voor u een bijzondere plek in de gemeente Epe?

Er zijn zoveel mooie plekken in onze gemeente. Om er dan toch maar een te noemen: De Tongerense heide. Daar kom ik erg graag om te genieten van de rust en van de bijzonder mooie natuur. Het glooiende landschap, afgewisseld met uitgestrekte heidevelden, de vele vennen en doorkijkjes tussen de bomen, maken het geheel tot een adembenemend vergezicht. De schoonheid van Gods schepping wordt hier onder andere in beeld gebracht.

Waarvoor gaat en staat u?

In navolging op het bovenstaande probeer ik mijn steentje bij te dragen door waar mogelijk verantwoordelijkheid te nemen en met goede voorstellen te komen. Wij zouden graag door middel van creatieve oplossingen en "out of the box"-denken de woningnood aanpakken, om zowel jong als oud een plaats te geven in onze samenleving.

Wat doen we als raad voor u?

Er liggen grote uitdagingen voor ons als raad. De grote vraagstukken waar we allen mee te maken hebben, gaan onze gemeentegrenzen niet voorbij. Als raad proberen we, met de informatie die we van u horen, enigszins deze problemen het hoofd te gaan bieden. 
We zullen niet overal een antwoord op hebben, maar samen met de inwoners zoeken naar draagvlak voor gemeentelijke oplossingen.

Uitnodiging

Voelt u zich vrij om mij aan te spreken tijdens commissie- en/of raadsvergaderingen, maar u kunt mij ook bereiken via mijn emailadres fderuiter@epe.nl.

Pagina opties