Kennismaken met: Bert Halkers (VVD) (08-06-2022)

Dit item is verlopen op 20-07-2022.
Bert Halkes (VVD)

Na de verkiezingen in maart zijn er nieuwe gezichten bij gekomen in de gemeenteraad van Epe. Maar van de 23 raadsleden zijn er ook een aantal die al eerder een periode in de raad zaten. In de komende weken stellen de raadsleden zich voor. Nu aan de beurt is Bert Halkers van de VVD. 

Even voorstellen

Mijn naam is Bert Halkers, geboren en getogen Epenaar en woonachtig in het centrum van Epe. In mijn dagelijks werk adviseer ik bedrijven (industrie) op het gebied van bedrijfsnoodorganisaties. Dit werk komt voort uit mijn bijna 30 jaar lidmaatschap van de vrijwillige brandweer in Epe, waar ik enkele jaren geleden eervol afscheid van heb genomen. Ik draag deze groep vrijwilligers nog steeds een warm hart toe.

Wat is voor u een bijzondere plek in de gemeente Epe?

Wij hebben zoveel mooie waardevolle plekken in onze gemeente dat ik er niet 1 specifiek kan benoemen. De prachtige natuur met bossen, heide en vennen of de gezellige dorpskernen met een goed winkelbestand en de horeca waar het goed toeven is. Al deze plekken zijn voor mij waardevol en maken dat ik met alle plezier in onze gemeente woon en blijf wonen. 

Wat doen we als raad voor u?

Ik zit in de gemeenteraad namens de VVD omdat ik mijzelf beschouw als sociaal liberaal. Ik geloof in vrijheid en vind dat de overheid eerst een beroep moet doen op ieders eigen verantwoordelijkheid. Pas als dat niet werkt, is beperkte overheidsbemoeienis op zijn plaats. Waarbij transparantie naar de bevolking een vanzelfsprekendheid moet zijn. Ik zal de komende jaren mijn best doen om de beslissingen en ontwikkelingen die spelen binnen onze gemeente transparant te houden. En, waar mogelijk, eerst met de inwoners in gesprek te gaan voordat er een beslissing genomen wordt.

Waarvoor gaat en staat u?

Alles wat ik doe, doe ik uit positiviteit en met volle overtuiging; iets bijdragen en veranderen. Energie krijg ik van werken, problemen omzetten in oplossingen, en niet van oeverloos praten. Voor mij is eigen verantwoordelijkheid nemen en krijgen ontzettend belangrijk. Dit is voornamelijk de reden dat ik in de gemeenteraad van onze mooie gemeente zit. Ik wil graag bijdragen aan de ontwikkeling, de uitdagingen, de veiligheid, het ondernemersklimaat en de prachtige omgeving van onze gemeente. Waarbij ik het samen wil doen met de inwoners.

Uitnodiging

Zoals gezegd, wil ik er zijn voor de inwoners van onze gemeente. Voel je vrij om mij te benaderen met vragen en/of opmerkingen die bij jou spelen, ook sluit ik mij graag aan bij bijeenkomsten die georganiseerd worden waarbij het belangrijk is dat een vertegenwoordiger van de raad aanwezig is. Schroom niet om mij te benaderen via mijn emailadres.

lhalkers@epe.nl

Pagina opties