Inwonerspanel Epe Spreekt: resultaten onderzoek beleving coronacrisis bekend (18-06-2020)

Van 22 april t/m 6 mei liep via inwonerspanel Epe Spreekt een onderzoek naar hoe inwoners de coronacrisis beleven.

Maar liefst 955 van de 1706 panelleden vulden de vragenlijst in. Dat aantal maakt het onderzoek 95% betrouwbaar en dat is een hoge score. De foutmarge is met 3,09% klein. De resultaten van het onderzoek zijn dus goed bruikbaar. U vindt ze onder de knop Documenten.

Aanpak en maatregelen, informatievoorziening, persoonlijke situatie

Het onderzoek bestond uit 21 vragen. Deze waren onderverdeeld in vragen over de aanpak van de coronacrisis en de maatregelen, vragen over de informatievoorziening en vragen over de persoonlijke situatie en beleving. Bij de meeste vragen konden de deelnemers hun antwoord of keuze(s) toelichten. Zij gaven soms uitleg bij hun antwoorden, maakten kritische kanttekeningen en droegen ideeën aan. Die bleken heel nuttig.

Communicatie verbeteren

De resultaten en alle toelichtingen gebruikt de gemeente Epe om de communicatie met u te verbeteren. Zo zullen we natuurlijk de corona-informatie op de website blijven bijwerken. Het doel is dat de informatie zo goed mogelijk aansluit op nieuwe ontwikkeling en op uw vragen en behoeften. Daarnaast breiden we bijvoorbeeld in de openbare ruimte de communicatie over de corona-maatregelen uit.

Pagina opties