“Inwoners zijn allemaal zo anders, maar er is altijd een gemeenschappelijke deler”

Dit item is verlopen op 05-05-2019.

Gebiedsregisseur Marieke Aalders draagt het stokje over aan Esther Groenwold. Esther is vanaf januari dit jaar de nieuwe gebiedsregisseur voor Epe Noord; de wijken Hoge Weerd en Hoge Land. Vertrekkend gebiedsregisseur Marieke Aalders heeft de wijken goed leren kennen door haar gesprekken met inwoners, vrijwilligers, buurt-  en sportverenigingen. “Veel mensen zijn tevreden in de buurt en er zijn allerlei initiatieven. Buurtbewoners zijn bereid om elkaar te helpen en samen te werken. Dat is mooi om te zien.”, volgens Marieke, die daarbij wel de kanttekening plaatst dat dit nog niet op alle plekken gebeurt en er ook eenzaamheid is bij sommige bewoners. “Er liggen mooie uitdagingen in Epe Noord voor Esther op het gebied van het verbeteren van de samenwerking en het uitvoeren van de initiatieven die er liggen. Ik ben ervan overtuigd dat Esther hier een goede bijdrage aan gaat  leveren en wens haar alle succes’, aldus Marieke.  

Een mooie uitdaging voor Esther Groenwold, die in haar functie als casemanager en consulent bij MEE Veluwe over veel ervaring beschikt. Esther: “Mijn achtergrond als maatschappelijk werker komt goed van pas in mijn functie als gebiedsregisseur. Zo werkte ik onder andere met multi probleemgezinnen en de bijbehorende vraagstukken. Met deze gezinnen inventariseerde ik hun problemen en bekeek hoe bepaalde zaken op te lossen zijn. Want mensen kunnen en willen vaak al veel zelf. Ze hebben soms dat extra steuntje  in de rug nodig. En wat je op individuele schaal kunt doen, kan ook op grote schaal in een wijk.”

Gebiedsregisseur zijn is voor Esther een nieuwe ontdekkingstocht en op de vraag hoe ze deze tocht gestart is, geeft ze aan: “Ik kom zelf uit Zwolle en wat me hier opviel was de mooie groene omgeving met daarin gevarieerde woningen. Van rijtjes huizen tot vrijstaande woningen  en dat allemaal op een steenworp afstand van elkaar. Dit geeft duidelijk de diversiteit aan buurtbewoners weer en daarmee de verschillende mensen achter de voordeuren.” Op de vraag hoe ze dit aanpakt vervolgt Esther: “Ik ben deur aan deur geweest bij inwoners uit de wijken. De reacties varieerden van enthousiaste reacties tot afwachtende reacties tot van wie ben je en wat kom je doen”, grinnikt ze. “Bij sommige mensen gaat het al snel over wat goed gaat in de wijk, wat beter kan en welke initiatieven er zijn. Andere mensen moesten eerst ontdooien en toen ze eenmaal het gevoel hadden dat het hier  gaat om hun  buurt en de rol die zij kunnen spelen wilden ze daar graag bij betrokken zijn.” Esther is ook bij bedrijven en verenigingen op bezoek geweest die maatschappelijk betrokken zijn en wil deze mensen graag spreken onder het genot van een bakje koffie. “Zo zijn er ideeën voor een jongerenplek. Doel is om diverse organisaties allerlei activiteiten te laten organiseren voor jongeren. Ook sportverenigingen willen bijvoorbeeld de handen ineen slaan en kijken hoe sport als verbindend middel kan worden ingezet.”, aldus Esther.

Op de vraag waar haar kracht ligt, denkt Esther diep na en zegt: “Mijn kracht is dat ik door gesprekken te voeren met mensen er al snel achter kom wat hun wensen zijn en waar de kracht van anderen mensen en hun kwaliteiten  en talenten liggen. Ik probeer deze kwaliteiten en talenten bij ze te versterken en ze deze te laten inzetten voor de buurt. Daarin ben ik dan de faciliterende en verbindende factor.” Ze vervolgt: “In samenwerking met twee andere gebiedsregisseurs  hebben we een bewonersbijeenkomst georganiseerd om een ontmoetingsruimte te creëren in de wijk. Je merkt op zo’n avond dat er verschillende ideeën leven over het inrichten van een ontmoetingsruimte en wat wij onder andere brengen is de vertaalslag. De inwoners  zijn allemaal zo anders, hebben een andere opvoeding en soms andere normen en waarden. Maar er is altijd een gemeenschappelijke deler te vinden. Ze wonen in dezelfde buurt, maken gebruik van hetzelfde groen en doen boodschappen bij de dezelfde supermarkt of eten een frietje bij de lokale snackbar. Er is altijd iets wat ze allemaal graag willen en dat probeer ik naar boven te halen. Hierdoor ontstaan plannen die door buurtbewoners gedragen worden en die ze vervolgens zelf goed uitwerken.”

Tot slot zegt Esther: “Ik richt me op de overeenkomsten die mensen hebben en niet de verschillen. Gebiedsregisseur zijn is een mooie uitdaging en hoop dat wij met elkaar een verschil kunnen maken. Leuk dat de gemeente Epe zo bezig is met gebiedsgericht werken en ook erg waardevol.”

Pagina opties