Inloopbijeenkomst ontwerpplan voor een mooi en levendig centrum Vaassen

Dit item is verlopen op 29-06-2017.

Op woensdag 28 juni van 17.00 - 20.00 uur is er een presentatie van het ontwerpplan voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Vaassen. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens deze bijeenkomst laten wij u zien op welke wijze wij denken dat het nieuwe centrum van Vaassen vorm gegeven kan worden. Wij gaan graag hierover met u in gesprek.

  • Wanneer: woensdag 28 juni van 17.00-20.00 uur
  • Waar: Dorpskerk aan het Marktplein in Vaassen

In de structuurvisie voor het centrum van Vaassen is de wens geuit in het centrum een samenhangend stelsel van openbare ruimten te realiseren, waarbij iedere ruimte een eigen beeld, gebruik en sfeer heeft, maar wel gezamenlijk uniformiteit uitstraalt. Het kasteel, de kerk en de molen fungeren hierbij als dragers van het centrum. Wij denken dat het ontwerpplan hieraan een goede invulling geeft. Het plan past bij het dorpse karakter van Vaassen en sluit aan bij het doel de belevingswaarde en de verblijfskwaliteit van het centrum te versterken. Vaassen wordt mooi en levendig!

Het ontwerpplan is tot stand gekomen op basis van de informatie uit de inloopavond van 31 januari 2017, de inbreng uit de schriftelijke enquête en meerdere gesprekken met belanghebbenden(organisaties). Na de bijeenkomst van 28 juni stelt B&W het plan vast.

Wij horen graag uw reactie en hopen u op 28 juni te ontmoeten.

Pagina opties