Inloopbijeenkomst mogelijke fietsroute Apeldoorn-Epe (05-03-2020)

Dit item is verlopen op 29-03-2020.

De gemeenten Epe en Apeldoorn werken samen met de provincie Gelderland en andere gemeenten in de Cleantech regio aan het verbeteren van het fietsnetwerk in deze regio. Dit geldt ook voor de fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe, met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst. Deze route is één van de drukste routes van de provincie Gelderland. In samenwerking met allerlei partijen zijn nu twee routes tot schetsontwerpen uitgewerkt: de fietsroute langs het historische treinbaanpad (we noemen dit de Baronnenroute) en een fietsroute in de omgeving van het kanaal (we noemen dit de Veluweflankroute). Tijdens  twee inloopbijeenkomsten in maart willen we de meningen en reacties verzamelen van inwoners over de twee mogelijke routes die op tafel liggen.

Inloopbijeenkomsten

De inloopbijeenkomsten zijn:

  • Maandag 9 maart van 17:00 uur tot 20.00 uur in Gewoon Gastvrii (Elburgerweg 1 in Wenum- Wiesel).
  • Woensdag 11 maart van 17:00 uur tot 20.00 uur in De Hezebrink (Ds van Rhijnstraat 69 in Emst).

De twee inloopbijeenkomsten zijn exact hetzelfde. U kunt zelf kiezen welke dag, locatie en tijdstip u het beste uitkomt. Tijdens de bijeenkomsten kunt u de schetsontwerpen bekijken (op een kaart of via een speciale `digitale tafel') en kunt u leden van de projectgroep vragen stellen of aandachtspunten meegeven.

Online reageren

Kunt u niet naar een inloopbijeenkomst komen? Ga dan naar www.vlotveiligfietsen.nl/apeldoornepe en reageer online op de schetsontwerpen van de fietsroutes. Dit kan vanaf maandag 24 februari. U kunt inzoomen op bepaalde locaties en specifiek bij die locatie een reactie plaatsen.

Vervolgstappen

De komende zomer wordt besloten welk ontwerp uitgewerkt wordt tot een definitief ontwerp. De wethouders van de betrokken gemeenten en de gedeputeerde van de provincie Gelderland vormen samen de stuurgroep van dit project en nemen dit besluit.

Waarom willen wij de fietsroute verbeteren?

Fietsen is natuurlijk een hele schone en dus duurzame vorm van mobiliteit. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de fiets, blijven we tot een hogere leeftijd fietsen en zijn er steeds meer verschillende soorten fietsen op de markt, met verschillende snelheden. Om deze redenen willen we onze fietsroutes waar mogelijk verbeteren. Denk aan vlak wegdek, weinig obstakels en zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer. We leggen fietsroutes deels aan op bestaande fietsroutes, die we slim met elkaar proberen te verbinden tot een doorlopend traject.

We hopen vooral winst te boeken op het gebied van veiligheid (bijv. omdat we fietsers en auto’s op meer plekken beter scheiden) en snelheid. Belangrijke punten voor de vele scholieren die dagelijks tussen de dorpen, Apeldoorn en Epe fietsen, en het woon-werkverkeer. Mensen gebruiken sneller de fiets als het op een fietsroute lekker doorrijdt. Kortom, het streven is dat veel locaties in het gebied waar u woont beter en sneller bereikbaar worden per fiets.

Projectgroep en klankbordgroep

De projectgroep werkt samen met een klankbordgroep. Hierin zitten onder andere leden van de betrokken dorps- en wijkraden en vertegenwoordigers van de Fietsersbond, politie en Veilig Verkeer Nederland. Ook de provincie Gelderland heeft de ambitie om het Gelderse fietsnetwerk nog beter te maken. Zij dragen voor een groot deel, ook financieel, bij aan dit project als de fietsroute daadwerkelijk verbeterd wordt.

Foto Rob Voss

Pagina opties