“Het gaat erom dat we, met maatwerk, samen de goede kant op bewegen” (10-06-2020)

Burgemeester Tom Horn: "Dat maatwerk is vooral plaatselijk nodig, waar ons dagelijks leven zich afspeelt."

Beste inwoners, ondernemers en organisaties,

Het gaat de goede kant op. Mogen we dat stellen? Mij stemt het in elk geval positief dat er steeds meer kan en mag. Wat een prachtig gezicht was het om mensen weer een terrasje te zien pikken op maandag 1 juni en sindsdien. Ik werd er echt blij van en ben dat nóg. Toch zien we, ook in onze eigen gemeente, dat het best ingewikkeld is om veilig en verantwoord verder ‘open’ te gaan. En al helemaal om daarbij iedereen tevreden te stellen.

Hoe meer de maatregelen versoepeld worden, hoe meer maatwerk dat vraagt. Dat maatwerk is vooral plaatselijk nodig, daar waar ons dagelijks leven zich afspeelt. Daar willen we ons veilig voelen en ons vrij en ontspannen kunnen bewegen. Daar is het ook waar we elkaar voortdurend tegenkomen en onze gemeenschappelijke ruimte moeten delen. Dat zullen we nog bewuster dan anders moeten doen, want allemaal verdienen we onze plek.

Ook al zouden we ons terugtrekken in ons eigen kringetje, dan raakt dat kringetje nog altijd aan dat van anderen. Meestal overlappen onze kringetjes elkaar. Thuis, op school en op het werk. Op het terras in het dorp, in de supermarkt en bij onze vereniging. Daar waar onze kringetjes elkaar raken of overlappen kan het gaan botsen. Want wat voor de een meer vrijheid betekent, ervaart de ander juist als een beperking. De een haalt bij elke versoepeling opgelucht adem en stapt gretig de zich openende wereld in. Een ander maakt zich er juist zorgen om en blijft liever zo veel mogelijk thuis.

Bij een crisissituatie passen noodmaatregelen, vastgelegd in noodverordeningen. We denken dan doorgaans aan een acute, lokale situatie, zoals een risicovolle wedstrijd of een zwaar ongeval met grote gevolgen. Noodverordeningen zijn er niet voor de lange termijn. Ook niet ter vervanging van het normale bestuur. Dat pas niet in onze democratische rechtstaat. Maar ja, we hadden nou eenmaal niets anders, want we hadden nou eenmaal nog nooit een pandemie meegemaakt. En juist vanwege die pandemie waren algemene maatregelen wel nodig. Doordat we ons daaraan hebben gehouden gaat het nu de goede kant op.

Nu is een landelijke noodwet in de maak, zodat noodverordeningen niet meer nodig zijn. Die wet moet er komen voor de langere termijn, passend bij onze grondwet en bij de rechten en plichten die daaruit voortvloeien. Tegelijk moet die wet ruimte bieden voor de noodzakelijke maatregelen om onze gezondheid te beschermen. Want het coronavirus blijft voorlopig nog onder ons, met alle risico’s van dien. We mogen dan wel steeds meer ontspannen, maar onze aandacht kan en mag nog steeds niet verslappen.

Die nieuwe noodwet moet straks ook ruimte bieden voor dat lokale maatwerk waarover ik het al had. Gemeenten, steden en dorpen, buurten en straten verschillen immers van elkaar, want mensen verschillen van elkaar. Tegelijk moeten we het wel rooien met en naast elkaar. Dan gaat het er niet om of we vóór of tegen maatregelen zijn, maar dat we samen de goede kant op bewegen.

Wij mensen maken graag plannen en kijken vooruit. Wat willen we dan zien? Hoe willen we het beeld inkleuren? Welke toekomst willen we vormen? Laten we voor onze gezamenlijke toekomst gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Met oog voor ieders wensen en belangen en met respect voor de verschillen daartussen. Voortbouwend op onze overeenkomsten, op wat ons verbindt en op al het goede dat er in onze prachtige gemeente al is.

In het vertrouwen dat we dat #AlleenSamen willen doen.

Uw burgemeester,

Tom Horn

Pagina opties