Herinrichting Oude Wisselseweg verwacht in najaar 2019 (07-02-2019)

Dit item is verlopen op 20-03-2019.

Op 18 januari 2018 zorgde een storm voor veel schade in de gemeente Epe en ook in de Oude Wisselseweg. Vijf bomen waren omgewaaid en een groot aantal bomen kwamen los te staan en vormden een direct gevaar voor de omgeving. Toen is besloten om alle bomen in de Oude Wisselseweg te kappen.  Nu wordt de straat opnieuw ingericht. Hiervoor is in november 2018 een voorlopig inrichtingsplan opgesteld samen met bewoners. In maart dit jaar zal een definitief inrichtingsplan worden gepresenteerd aan de bewoners en als alles goed verloopt is de verwachting dat de werkzaamheden in de tweede helft van 2019 van start gaan.  

Gemeente en bewoners werken aan een gezamenlijk plan

Sinds de zomer van 2018 werkt de gemeente nauw samen  met bewoners van de Oude Wisselseweg in een klankbordgroep en is gezamelijk een herinrichtingsplan opgesteld. Een plan dat moet zorgen voor herstel van de gekapte laanstructuur, voldoende en goede verspreiding van de parkeervoorzieningen in de straat, het klimaatbestendig maken van de straat en het versmallen van de weg voor het verlagen van de snelheid in de straat. Op 28 november 2018 is tijdens een inloopavond het voorlopige plan gepresenteerd aan alle bewoners van de Oude Wisselseweg. Over het algemeen is iedereen positief over dit plan. Een punt dat volgens bewoners verbeterd moet worden in het plan is het aantal en de locatie van de parkeerplaatsen.

‘Maple Leaf’ esdoorns

Er worden nieuwe bomen geplant in de Oude Wisselseweg en vanuit de straat kwam unaniem het  verzoek om weer esdoorns te planten. In de jaren ‘40 zijn esdoorns geplant als eerbetoon aan de Canadese bevrijders. De esdoorns die toen en nu geplant worden heten Acer freemannii ‘Celzam’. De bladeren van deze esdoorns kleuren in de herfst mooi rood en hebben de vorm van de Maple Leaf, die ook op de vlag van Canada staat. Het doel is om de laan voor 17 april 2020 in volle glorie te hebben hersteld. Want dan zijn de feestelijkheden in Epe rond 75 jaar bevrijding.

Ligging kabels en leidingen

Voordat een definitief plan kan worden gemaakt wordt eerst onderzoek gedaan naar de exacte ligging van alle kabels en leidingen onder de Oude Wisselseweg. Om de kans op herhaling van het omwaaien van bomen te voorkomen is het namelijk belangrijk dat de wortels van de nieuwe bomen geen last hebben van kabels en leidingen. Er zijn nu 25 proefsleuven in de Oude Wisselseweg gegraven en nutsbedrijven zijn druk bezig om de exacte ligging en de diepte van de kabels en leidingen te bepalen.

Pagina opties