Hartelijk dank voor uw mening! (11-06-2021)

Afbeelding bij uitslag Quick Scan Lokale Democratie

De vragenlijst voor de Quick Scan Lokale Democratie is door 611 mensen ingevuld, waarvan 539 inwoners. De overige vragenlijsten zijn ingevuld door de gemeenteraad, het college van B&W en medewerkers van de gemeente Epe. De vragen gingen onder andere over ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met gemeentelijk beleid.

Doel van het onderzoek is dat we graag het werk van uw gemeentebestuur en onze ambtenaren willen verbeteren. Daarom hebben we onze inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en maatschappelijke organisaties gevraagd naar hun mening over de samenwerking met de gemeente. We danken iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld, hiervoor heel hartelijk. We zijn blij dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om hun mening te geven.

Vervolg

De resultaten uit de enquêtes worden op dit moment verwerkt. De begeleidingscommissie bespreekt de resultaten eind juni en daarna wordt er een concept-verbeteragenda aan de gemeenteraad aangeboden. Met deze verbeteragenda gaat de gemeente Epe vervolgens aan de slag. We houden u op de hoogte!

Pagina opties