Gezocht: ideeën voor Hertenkamp en vijver Dellenweg Epe (19-06-2019)

Dit item is verlopen op 16-07-2019.

Het Hertenkamp is prachtig gelegen in de bossen aan de Dellenweg in Epe. Vooral tijdens weekenden en vakanties komen er veel bezoekers op af om de herten en andere dieren te zien en te voeren. Het gebied bij het Hertenkamp is een goed startpunt voor wandelingen door de bossen en over de heide. Dichtbij, aan de overkant van de weg, verscholen achter een houtwal, ligt een voormalige infiltratievijver met pompgebouw en een zandophoging waar bezoekers nu wandelen, spelen en sporten.

Ook in de toekomst wil de gemeente dat deze locaties een mooie plek blijven voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. Daarom wil de gemeente Epe aan de slag met nieuwe plannen voor dit gebied.

De gemeente Epe is op zoek naar ideeën en initiatieven voor het Hertenkamp aan de Dellenweg en de nabijgelegen infiltratievijver, inclusief het voormalige pompgebouw van Vitens. Inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers worden uitgenodigd om hun ideeën te geven over dit totale dagrecreatiegebied. Er wordt een klankbordgroep samengesteld, met daarin een vertegenwoordiging van omwonenden, aangrenzende ondernemers en andere belanghebbenden, die mede kan bepalen of initiatieven aansluiten bij de behoefte van de bewoners en de belangen van hun achterban. Het is de bedoeling om samen met hen tot een plan met maatschappelijk draagvlak te komen voor dit gebied.

Voorwaarden

Er zijn een paar voorwaarden; de plannen voor beide locaties moeten samenhangen, passen bij de het toeristische profiel van de gemeente Epe en aansluiten bij hoe de locaties nu gebruikt worden. Het Hertenkamp blijft bestaan en de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het gebied moeten worden gerespecteerd. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om het Hertenkamp en de locatie bij de infiltratievijver, inclusief het voormalige pompgebouw, verder te versterken en aantrekkelijker te maken voor recreatie.

Hoe verder?

Wilt u meer weten over mogelijkheden of ideeën en initiatieven indienen, doe dit dan vóór 15 juli 2019. Neem dan contact op met de gemeente Epe via 14 0578 of mail naar gemeente@epe.nl.

      

Pagina opties