Gemeenteraad stemt in met renovatie gemeentehuis volgens ‘pleinmodel’

Dit item is verlopen op 02-06-2017.

De raad stemde 18 mei 2017 in met de uitwerking en realisatie van de renovatie van het gemeentehuis gebaseerd op het zogenoemde ‘pleinmodel’. In dit ontwerp wordt het gemeentehuis het huis van de burger; laagdrempelig en toegankelijk. Het benodigde verbouwingsbudget van € 5.702.000,- bruto is beschikbaar gesteld. Voorwaarde is wel dat het college onderzoekt of het mogelijk is de expositieruimte De Ring op de eerste etage te handhaven en primair te bestemmen voor kunst- en cultuurexposities. De uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd bij de aanbieding van de Perspectiefnota 2018 – 2021 in juni of uiterlijk bij de aanbieding van de Begroting 2018 – 2021 in november.

De gemeenteraad is van mening dat de expositieruimte De Ring uniek is en behouden moet blijven. Daarentegen is het na ruim 45 ook tijd voor herinrichting van het gebouw, waarbij de gemeente terug wil naar de eenvoud en openheid van het oorspronkelijke idee van de architect. In 1968 is door de toenmalige burgemeester Renken de eerste steen gelegd voor het nieuwe Huis der Gemeente Epe. Toen stond de grote publieke hal al centraal die vanaf de markt toegankelijk is. Een overdekt gedeelte van de markt, compleet met amfitheater en bovenaan de trap een expositieruimte. Het college gaat alles in het werk stellen om binnen het pleinmodel De Ring te handhaven.

Raadzaal en De Ring

Het plan voor de renovatie van het gemeentehuis volgens het ‘pleinmodel’ biedt een optie om de raadzaal aan te passen of te verplaatsen naar een nieuwe multifunctionele ruimte. Hiervoor loopt een apart traject waarin zes opties op hoofdlijnen zijn uitgewerkt. Het college consulteerde hierover op 6 april de raad. De kosten voor eventuele aanpassing of verplaatsing van de raadzaal komen bovenop de geraamde verbouwingskosten voor de renovatie van het gemeentehuis. De keuze voor eventuele aanpassing van de raadzaal wordt meegenomen in de aanbieding van de Perspectiefnota 2018 – 2021 in juni. De gemeenteraad heeft het college verzocht om bij de renovatie van het gemeentehuis te onderzoeken of de huidige expositieruimte De Ring kan blijven op de huidige plek. Dit onderzoek wordt betrokken bij de begroting 2018-2021.

Toekomstbestendig

Het gemeentehuis van Epe is ruim 45 jaar in gebruik en toe aan grootschalig onderhoud en modernisering. Renovatie is noodzakelijk om het gebouw aan het Marktplein klaar te maken voor de toekomst. Bestaande kwaliteiten van het gemeentehuis worden tijdens de renovatie maximaal benut. Er wordt een duurzaam gebouw gerealiseerd dat past bij de toekomstgerichte manier van werken. Een transparant en open gebouw wat inwoners uitnodigt om naar binnen te gaan. De renovatie loopt van eind 2017 tot eind 2019 en wordt gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de verbouwing blijft het gemeentehuis open.

Pagina opties