Gemeenteraad stelt Grondstoffenplan vast (20-02-2020)

Dit item is verlopen op 03-03-2020.

Donderdag 20 februari heeft de gemeenteraad van Epe het Grondstoffenplan ‘Grondstofrijk Epe’ vastgesteld. In dit plan wordt het grondstoffenbeleid voor de komende jaren in onze gemeente beschreven. Hiermee kan naar verwachting worden voldaan aan de regionale Cleantech doelstellingen en de landelijke doelstellingen voor een gescheiden inzameling van afval- en grondstoffen.

Wethouder Aalbers is blij dat er nu doorgepakt kan worden. “Er ligt een mooi en ambitieus plan. We waren al gestart met de intensivering van de communicatie en zetten de knop hiervoor op de hoogste stand. Inwoners hebben ook om goede voorlichting gevraagd en een veelgestelde vraag- en antwoordlijst. De tweede helft van dit jaar gaan we de frequentie van inzameling optimaliseren en vanaf 2021 is het plan om door middel van een prijsprikkel de scheiding van restafval te bevorderen. Mensen houden hierbij de keuze: via de vertrouwde grijze container of door wegbrengen naar een ondergrondse container”.

Goede voorlichting

Onze inwoners weten wat werkt. Dat hebben we geleerd bij het ophalen van het inwoneradvies. Inwoners willen graag meewerken, maar vragen om goede voorlichting over het scheiden van afval. Als gemeente blijven we daarom veel aandacht besteden aan voorlichting in samenwerking met Circulus-Berkel.

Te downloaden:

Pagina opties