Gemeente staat open voor aanleg zonneveld

Dit item is verlopen op 30-04-2019.

Het bedrijf Statcraft Noorwegen wil in samenwerking met maatschap Mölder aan de Oenerweg tussen de A50 en de Grift een zonneveld ontwikkelen van 12 ha.

Voor dit plan moet de gemeente het bestemmingsplan wijzigen. Het college van B&W staat open voor dit initiatief, omdat het bijdraagt aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Eén van die doelstellingen is het opwekken van duurzame energie. Dit zonneveld kan energie opwekken voor 3.000 huishoudens.

Voorwaarden

Het college van B&W stelt een aantal voorwaarden aan het bedrijf Statcraft om dit plan te kunnen realiseren. Eén van die voorwaarden is dat er een goed communicatietraject gevolgd wordt met omwonenden en belanghebbenden. Daarnaast moet er ruimte zijn voor de lokale energiecoöperatie en omwonenden om deel te nemen aan deze duurzame manier van energie opwekken. Bijvoorbeeld door een aantal zonnepanelen voor hen beschikbaar te stellen. Ook moet het zonneveld zo goed mogelijk bij de landelijke omgeving passen. Bijvoorbeeld door heggen erom heen te plaatsen.

Zorgen om het landschap

Maandagavond 8 april heeft Statcraft de direct omwonenden geïnformeerd over dit plan. Er waren veel zorgen om de verandering van het landschap, de hoogte van de zonnepanelen en het uitzicht op het landschap. Deze reacties zijn zeer begrijpelijk. Daarom stelt de gemeente de voorwaarde dat Statcraft voor de start van alle procedures met een plan komt hoe omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd en meegenomen worden in de ontwikkeling van dit plan.

Hoe verloopt de procedure?

Eerst wordt er door de gemeente en Statcraft een anterieure overeenkomst gesloten. Hierin staan afspraken wie wat doet en hoe de kosten verdeeld worden. Daarna start de gebruikelijke ruimtelijke procedure om een bestemmingsplan te wijzigen. Eerst wordt er een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt, daarna een ontwerpbestemmingsplan. Uiteindelijk moet het (gewijzigde) bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Pagina opties