Gemeente met Episch Centrum om tafel over Hertenkamp (17-03-2020)

Dit item is verlopen op 15-04-2020.

Het college van B&W heeft dinsdag 17 maart besloten om het ontwikkelplan van Episch Centrum als uitgangspunt te nemen voor de ontwikkeling van het Hertenkamp en omgeving, aan de Dellenweg. Dit plan sluit het beste aan bij de toetsingscriteria en belangen van de omwonenden, ondernemers en belangenorganisaties. De raadpleging onder onze inwoners bevestigt dit beeld. Er kwamen 460 reacties binnen en bijna 80% stemde voor het plan van Episch Centrum. Dit betekent dat de gemeente om tafel gaat met Episch Centrum om het ontwikkelplan uit te werken tot een uitvoeringsplan,  passend binnen beleid, wet- en regelgeving en financiën.

Het plan gaat uit van een positieve benadering voor welzijn en gevoel voor de omgeving en milieu. Het door Episch Centrum voorgestelde ontwerp van het Hertenkamp zorgt voor een welkome plek voor met name de ouderen en jonge gezinnen in onze gemeente. Ook voor de overige gebruikers blijft het een aangename locatie om te wandelen, te sporten en te recreëren.

Wethouder Robert Scholten is blij met de vele reacties van inwoners: “Allereerst bedankt voor jullie reacties. Ook wil ik de andere initiatiefnemers De Koperen Ezel en Experience Media bedanken voor het indienen van hun plannen en hun mooie ideeën voor het gebied. De klankbordgroep wil ik bedanken voor haar advies in dit proces. Als gemeente koesteren wij deze plek en willen er ook voor de toekomst een mooie plek van maken!”

Pagina opties