Gemeente Epe vraagt advies aan inwoners over afval (27-03-2019)

Dit item is verlopen op 10-04-2019.

Hoe kan in de gemeente Epe het beste afval gescheiden en ingezameld worden? De gemeente Epe gaat de inwoners de komende maanden om advies vragen hoe gezorgd kan worden voor maximaal 75 kg restaval per inwoner, 75% afvalscheiding en zo veel mogelijk gelijkblijvende kosten en klanttevredenheid.  Dat is wat de gemeenteraad zich ten doel heeft gesteld.

Plan van aanpak inwonerparticipatie

Twee samenwerkende bureaus hebben op verzoek van de gemeente een plan van aanpak gemaakt over op welke manier de inwoners om advies zal worden gevraagd. Eerst wordt onderzocht  waarom het betrekken van inwoners bij de afvalproef in Oene en een deel van Vaassen niet gelukt is en wat de gemeente daarvan kan leren. Hierbij worden inwoners en vertegenwoordigers van belangengroepen of verenigingen  uit de voormalige proefgebieden betrokken. Daarna zal op verschillende manieren aan inwoners gevraagd worden om advies te geven over hoe de doelstellingen  voor afvalscheiding en –vermindering gehaald kunnen worden. Bijvoorbeeld door middel van straatinterviews, dialogen bij informatieavonden of huiskamergesprekken. Ook zal er gewerkt worden met werkgroepen per dorp of gebied.

Hoe verder?

De informatie van de inwoners zal worden verwerkt in  een aantal adviesscenario’s en deze scenario’s zullen worden doorgerekend en vertaald worden naar een optimale manier van inzamelen die daarbij past. Deze scenario’s worden weer  gedeeld met de inwoners waarbij ze opnieuw gevraagd wordt welk advies ze aan het gemeentebestuur willen geven.

Besluitvorming

Het advies van de inwoners betrekt de gemeente bij het opstellen van een nieuw grondstoffenplan. Daarin wordt onder andere de manier van inzamelen vastgelegd. Dit plan gaat naar de gemeenteraad voor besluitvorming. Het streven is om het grondstoffenplan per 1 januari 2020 vast te stellen. Dit betekent dat het nieuwe beleid in 2020 uitgevoerd kan worden.

Pagina opties