Gemeente Epe breidt uit met één extra AED (01-06-2021)

Dit item is verlopen op 16-06-2021.

In de omgeving van de Veluwsedijk in Vaassen was er geen AED. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Daarom hebben inwoners in de omgeving van de Veluwsedijk aan de gemeente gevraagd om een AED te plaatsen.

Plaatsing van de AED

De AED is geplaatst op de Eeuwhorstweg 8 in Vaassen. De familie Kers heeft aangeboden om de AED op hun terrein te plaatsen. Bij hen is plaats voor de AED en zo is de AED toegankelijk voor burgerhulpverleners die de AED ophalen na een melding van de meldkamer. Buurtbewoners Hellen Schurink en Nelly Kers (op de foto, samen met wethouder Lia de Waard) hadden om een AED gevraagd. In de omgeving van de AED zijn bewoners die de cursus tot burgerhulpverlener willen volgen, om de AED te kunnen bedienen.

Onderdeel van het project HartslagNu

Het plaatsen van deze extra AED is onderdeel van het project HartslagNu. Door het plaatsen van AED’s en het opleiden van burgerhulpverleners wordt de kans op overleving bij een hartstilstand groter.

Doel van jet project

Het doel van het project HartslagNU is een dekkend netwerk van AED’s te hebben, zodat er bij een hartstilstand op tijd gereanimeerd kan worden, nog voordat een ambulance ter plaatse is. Tijdens het wachten op de ambulance, kunnen burgerhulpverleners met een AED starten met reanimatie. Hierdoor wordt de kans op overleving van een hartstilstand groter.

Pagina opties