Gemeente Epe behoudt Beste Werkgevers Keurmerk

Dit item is verlopen op 24-07-2019.

Medewerkers van de gemeente Epe zijn bovengemiddeld tevreden met hun werk. Vergeleken met andere gemeenten (van vergelijkbare grootte) scoort de gemeente Epe op werkplezier, bevlogenheid en werkgeverschap hoog. Ook zijn medewerkers positief over de samenwerking met directe collega’s. Dit blijkt uit de resultaten van het medewerkersonderzoek dat in april is gehouden. Dit onderzoek is uitgevoerd door het bureau Effectory in opdracht van de gemeente.

Beste Werkgevers Keurmerk

Op basis van de resultaten van het onderzoek behoudt de gemeente Epe van Effectory het ‘Beste Werkgevers Keurmerk’ van drie sterren. De berekening van deze ‘Beste Werkgevers Score’ is een gemiddelde van een aantal vragen uit het medewerkersonderzoek. Vragen die betrekking hebben op  zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent. De maximale drie sterren worden uitgereikt aan werkgevers die ‘zeer ver’ boven het branchegemiddelde scoren.

Gemeentesecretaris Carla Kats is blij met het behouden van het keurmerk: “Ik ben zeker trots. Vooral omdat we punten waar we als organisatie de vorige keer hoog op scoorden, hebben weten vast te houden. Én omdat we op een aantal andere punten waar we veel aandacht aan hebben besteed, ook beter scoren dan de vorige keer. Dat betekent dat we op de goede weg zijn.”

Medewerkersonderzoek

In totaal is het onderzoek naar 175 medewerkers gestuurd (exclusief externe medewerkers). Het onderzoek had een respons van 93%. Dit is extreem hoog. Gemiddeld is de respons (bij benchmark gemeenten van 25.000 - 50.000 inwoners) 79%. Het medewerkersonderzoek is zodanig opgesteld dat de uitkomsten goed te vergelijken zijn met de uitkomsten van de vorige onderzoeken in 2015 en 2017. Het medewerkersonderzoek geeft inzicht in waar de organisatie nu staat en waar bijsturing nodig is. De reden dat dit medewerkersonderzoek periodiek uitgevoerd wordt, is omdat de medewerkers van de gemeente Epe het belangrijkste kapitaal van de organisatie zijn. Daarom is het belangrijk om te weten wat er speelt op de werkvloer en om te luisteren naar de medewerkers.

Wil jij ook werken bij deze mooie gemeente?

Bij de gemeente Epe zijn regelmatig diverse vacatures. Volg ons via LinkedIn om goed op de hoogte te blijven! Al onze vacatures worden als eerste geplaatst op www.werkeningelderland.nl. Ze staan natuurlijk ook hier op onze website.

Pagina opties