Geen onderzoek naar verplaatsing raadzaal

Dit item is verlopen op 25-08-2017.

De gemeenteraad heeft er donderdag 6 juli voor gekozen geen nader onderzoek te doen naar de verplaatsing van de huidige raadzaal naar een multifunctionele ruimte. De raad vindt dat de huidige raadzaal nog in goede conditie is na een verbouwing van negen jaar geleden en voldoet aan de eisen van het duale stelsel. Bovenop de verbouwing van het gemeentehuis vindt de raad het niet verantwoord om extra te investeren voor het verplaatsen/vernieuwen van de raadzaal. De raad vindt het ongewenst om extra te investeren in een raadzaal die goed voldoet.

De raad stemde 18 mei 2017 in met de uitwerking en realisatie van de renovatie van het gemeentehuis gebaseerd op het zogenoemde ‘pleinmodel’. In dit ontwerp wordt het gemeentehuis het huis van de burger; laagdrempelig en toegankelijk. De gemeenteraad heeft het college toen ook verzocht om bij de renovatie van het gemeentehuis te onderzoeken of de huidige expositieruimte De Ring kan blijven op de huidige plek. Dit onderzoek wordt betrokken bij de begroting 2018-2021.

Toekomstbestendig

Het gemeentehuis van Epe is ruim 45 jaar in gebruik en toe aan grootschalig onderhoud en modernisering. Renovatie is noodzakelijk om het gebouw aan het Marktplein klaar te maken voor de toekomst. Bestaande kwaliteiten van het gemeentehuis worden tijdens de renovatie maximaal benut. Er wordt een duurzaam gebouw gerealiseerd dat past bij de toekomstgerichte manier van werken. Een transparant en open gebouw wat inwoners uitnodigt om naar binnen te gaan. De renovatie loopt van eind 2017 tot eind 2019 en wordt gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de verbouwing blijft het gemeentehuis open.

Foto: Hans van de Vlekkert.

Pagina opties